Nyhet | Stort engagemang från de boende i Simris - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Stort engagemang från de boende i Simris

I slutet av augusti kom vi till Simris för att presentera exklusiva erbjudanden för byborna. Anledningen till att vi vill få de boende att investera i egna anläggningar är att vi vill ha hjälp med balansen i det lokala energisystemet.

Uppdaterat 6 september 2017
Publicerat av E.ON Energidistribution (nät)

– När det är mycket produktion vill vi att de boende i Simris använder elen som produceras eller hjälper oss att lagra energin, och motsvarande när det är mindre produktion. Då kan vi be anläggningarna att vänta med att till exempel värma upp vattnet i varmvattenberedaren. Det är förstås helt fjärrstyrt, så det behöver byborna inte fundera över, säger Peder Kjellen, ansvarig för fas 2 i projektet, även kallat Demand Side Despons och innebär behovsstyrande av anläggningar.

Mest intresse fanns det för erbjudandet på 50 procent rabatt på solcellsanläggning med batteri, inklusive installation. Våra andra två erbjudanden var energieffektivisering av befintlig värmepump eller varmvattenberedare genom installation av styrutrustning samt 30 procent rabatt på en ny värmepump, inklusive installation.