Svåra skador på elnätet gör prognoserna osäkra - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Svåra skador på elnätet gör prognoserna osäkra

Skadorna på elnätet efter stormen Gorm är mycket omfattande och det återstående reparationsarbetet går långsamt. Skadeläget gör prognoserna osäkra, och det finns risk för att kunder kan få vänta ända till helgen innan strömmen är tillbaka.

Uppdaterat 21 januari 2016

Enligt SMHI uppmättes vindstyrkor på en del mätstationer som till och med överträffade stormen Gudrun 2005. 36 m/s utanför Helsingborg och 39 m/s vid Ölands södra udde. I bandet där emellan drog Gorm fram; norra Skåne, södra Halland, södra Kronoberg, Blekinge och södra Kalmar län.

- Det är också på dessa platser som våra värst drabbade kunder finns. Där det nu blivit klart att vi kommer att ha strömlösa kunder ända till helgen. Vi lider verkligen med de kunder som fortfarande är strömlösa, säger Jakob Holmström, presschef på E.ON.

- Vår ambition är att alla kunder ska få en prognos så fort som möjligt. Där vi är osäkra lägger vi en mer pessimistisk prognos för att uppdatera den så fort vi vet mer. Prognosen kan ändras både bakåt och framåt i tiden, vilket kommer att uppdateras på E.ONs avbrottssida.

Under morgondagen kommer informationskontoret i Tingsryd att vara fortsatt öppet. E.ON satsar nu också på uppsökande verksamhet, och kommer i morgon att besöka strömlösa kunder i framför allt norra Skåne, östra Blekinge och södra Kalmar län.

Reparationsarbetet har pågått under hela dagen, och är nu koncentrerat till lågspänningsnätet. Det innebär att resultatet av flera timmars arbete leder till att ett fåtal kunder får tillbaka strömmen – till skillnad från första dagen då motsvarande arbete kunde avhjälpa upp till tusen strömlösa kunder.

- Att avhjälpa fel i slutskedet efter en storm är alltid segt och tidsödande. Den här gången är det särskilt långdraget, vilket beror på att skadorna på elnätet är mycket omfattande i flera av de berörda områdena, säger Jakob Holmström.

- Många har säkert noterat att det under onsdagen tillkommit nya strömavbrott. Det beror på att vi av elsäkerhetsskäl har tvingats stänga ned eldistributionen på ledningar som fortfarande är spänningssatta trots att de rasat till marken.

E.ON varnar allmänheten för att gå nära nedfallen elledning som fortfarande kan vara strömförande. Det är förenat med livsfara.