Sveriges har fått sin första professor i Human Resource Management

Stefan Tengblad blir den förste professorn i Sverige inom Human Resource Management, HRM. Den nya professuren är knuten till Centrum för Global HRM – ett tvärvetenskapligt centrum med nationellt uppdrag vid Göteborgs universitet. E.ON har tillsammans med representanter från svenskt näringsliv och offentliga organisationer lagt grunden för denna satsning som ska verka inom såväl forskning och utbildning som samverkan med omgivande samhälle.

Human Resource Managment handlar om hur personal leds och det ansvar som arbetsgivare tar för sina medarbetare.

– På E.ON arbetar vi ständigt med hur vi som arbetsgivare kan bli bättre och hur vi ska utvecklas i takt med de förändringar som sker i samhället. Det är spännande och positivt att det genom vårt engagemang från näringslivet och vårt nära samarbete med Göteborgs universitet har utsetts Sveriges första professor i HRM, säger Henrik Markefors, HR Direktör E.ON Sverige.

Centrum för Global HRM (CGHRM) är ett samarbete mellan Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan, och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Samhällsvetenskapliga fa-kulteten. CGHRM vill initiera och driva relevant HRM-forskning och utveckling i dialog med näringsliv och offentlig sektor, utgöra en kunskapsbank för HRM-frågor samt en mötesplats mellan forskare och yrkesverksamma inom HRM.

Tillsammans med näringsliv och offentliga organisationer har centret lagt grunden för denna satsning på en HRM-professur som ska verka såväl inom forskning och utbildning, som samverkan med omgivande samhälle. E.ON sitter med i styrgruppen för CGHRM.