Nyheter | Tömning av fjärrvärmevatten i Älmhult - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Tömning av fjärrvärmevatten i Älmhult

E.ON kommer under vecka 33-34 att tömma fjärrvärmeackumulatortanken på Elmeverket för att utföra underhållsarbete.

Uppdaterat 12 augusti 2016
Publicerat av E.ON Värme

E.ON kommer att utföra underhållsarbete vid Elmeverket i Älmhult med start i början av vecka 33. Under arbetet kommer fjärrvärmevatten att tömmas från en fjärrvärmeackumulatortank.

En fjärrvärmeackumulatortank fungerar som en buffert och används för att täcka effekttoppar i värmebehovet hos kunderna när produktionen från ett värmeverk inte riktigt räcker till. Tanken laddas när det värmeverk som har bäst prestanda, både verkningsgrad och utsläppsvärden, körs – på så sätt minskar miljöpåverkan från värmeproduktionen.

Tanken som ska tömmas för underhållsarbete innehåller fjärrvärmevatten, det vatten som används i distributionsnätet för att leverera fjärrvärme till kunderna. Vattnet kommer vid tömningen att ledas till vår utjämningsdamm på fastigheten och sedan vidare till vägdiket sydväst om dammen.

Fjärrvärmevatten är helt rent och utgör ingen miljöbelastning, men är färgat med pyranin vilket ger det en grönaktig färg. Vattnet färgas grönt för att det ska vara lättare att upptäcka eventuella läckor. Färgämnet är inte farligt och är godkänt av Livsmedelsverket för användning vid godistillverkning och används ofta i både kosmetika och rengöringsprodukter.

Underhållsarbetet kommer att fortgå till och med vecka 34.