Nyhet | Torka kan förlänga strömavbrott - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Torka kan förlänga strömavbrott

Kopplat till den stora brandrisk som finns framför allt i södra Sverige, har E.ON nu beslutat att inte koppla på strömmen igen efter avbrott, förrän ledningsgatan är patrullerad. Dessvärre kan detta innebära något längre avbrottstider, men säkerheten sätts först.

Uppdaterat 25 april 2019
Publicerat av E.ON Energidistribution (nät)

Beroende på vilket fel det är, görs ibland en provtillkoppling av elen på luftledningar vid avbrott. Inte sällan kan avbrottet vara orsakat av en gren som flugit över en ledning, och då fungerar tillkopplingen direkt. Men det händer naturligtvis att det är andra fel, och då kan gnistbildning uppstå vid provtillkopplingen.

– För att undvika detta, har vi nu beslutat att ledningsgatan ska patrulleras, innan elen kopplas på igen. Risken att starta en skogsbrand är just nu betydlig. Därför har vi fattat detta beslut, säkerheten måste gå först, säger Peter Hjalmar, chef för operativ drift av elnätet inom E.ON.

Resultatet kan bli att avbrottet blir längre än normalt vid den typen av avbrott.

Vid arbeten i elstationer eller längs ledningar kommer E.ON också att utse brandvakter vid arbetsplatser i skogsmark där risk för gnistbildning finns.

Hur länge denna restriktion kommer att finnas, beror på väderutveckling och E.ON har löpande kontakt med SMHI för nya bedömningar.