E.ONs nordiska verksamhet bidrar med två miljoner kronor till Röda Korsets verksamhet i Ukraina. Moderbolaget i Tyskland bidrar med en miljon euro till humanitärt stöd. Konkreta hjälpåtgärder har redan inletts.

– Vi har med bestörtning följt den humanitära situationen i Ukraina efter Rysslands angrepp. Behovet av humanitärt bistånd är stort, både för att hjälpa de hundratusentals på flykt och de som lever kvar i Ukraina under mycket svåra förhållanden, säger Marc Hoffmann, vd på E.ON Sverige.

Som ett första steg skickar E.ON på koncernnivå idag en miljon Euro till hjälporganisationer som arbetar med stöd till flyktingar och offer för kriget i Ukraina. Parallellt bidrar E.ONs medarbetare till insamlingen.

Medarbetarna i E.ONs regionala bolag i Polen, Rumänien, Slovakien, Tjeckien och Ungern ser dagligen de humanitära effekterna av kriget. Konkreta hjälpåtgärder är redan i gång och under planering.

– För närvarande bygger vi energiinfrastruktur till flyktingboenden vid den rumänska gränsen till Ukraina och boenden för flyktingar i Tjeckien. I Polen samlar vi in sovsäckar, bandage och madrasser som kommer att skickas vidare till polska Röda Korset. Viljan att bidra och hjälpa till är stor inom hela koncernen och jag är stolt över hur vi sluter upp som bolag, både i form av ekonomiskt stöd till Röda Korset och materiellt stöd i närområdet, säger Marc Hoffmann.