Nyhet | Fyra bostadsrättsföreningar och ett E.ON ger unikt fjärrvärmeverk - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Fyra bostadsrättsföreningar och ett E.ON ger unikt fjärrvärmeverk

Fyra saxar klippte idag röda bandet för Täby fjärrvärmeverk. E.ON och de fyra bostadsrättsföreningarna Storstugan, Volten, Annexet och Farmen samäger fjärrvärmeverket vilket håller nere kostnader och minskar miljöpåverkan.

Uppdaterat 14 november 2016

Täby fjärrvärmeverk är nu färdigbyggt och levererar värme och varmvatten från förnybara bränslen. Verket ovanför Arninge handelscentrum ägs av energibolaget E.ON tillsammans med de fyra bostadsrättsföreningarna i centrala Täby.

Samägandet är unikt och ger fördelar både för de boende, för Täby kommun och för E.ON. Bostadsrättsföreningarna kan hålla nere kostnaderna för sin uppvärmning. Miljöpåverkan lokalt och globalt minskar genom effektiv produktion med förnybara bränslen samtidigt som gamla anläggningar och skorstenar i bostadsområdena kan rivas. Genom samägandet kan E.ON även producera ännu mer förnybar energi vilket hela Täby får nytta av.

– I vårt arbete med att bygga hållbara städer och samhällen är det viktigt att vi hittar lösningar som tillfredsställer kundernas framtida behov. Det gör vi bäst ihop med de som bor och lever i kommunen vilket den här anläggningen i Täby är ett tydligt exempel på, säger Stefan Håkansson, E.ON Värme.

Fjärrvärmenätet ägs av Täby kommun och sträcker sig i dag från Roslags Näsby i söder till Arninge i norr. Tack vare den nya fjärrvärmeanläggningen kan E.ON fortsättaatt bygga ut nätet tillsammans med kommunen och möjliggöra att fler i Täby får tillgång till miljövänlig uppvärmning. Fjärrvärmenätet kommer senast år 2027 vara öppet för alla värmeleverantörer, vilket ger kunderna möjlighet att i konkurrens fritt välja värmeleverantör.

– Det är fantastiskt att E.ON tillsammans med bostadsrättsföreningar kan ta den här typen av initiativ. Jag ser väldigt positivt på att vårt fjärrvärmenät är världens första med fri konkurrens och privat produktion, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande i Täby.

För mer information vänligen kontakta:

Lena Berglund, Regional Manager Stockholm E.ON Sverige AB
E-post: lena.berglund@eon.se
Tel: +46 (0) 730 85 96 75

Om Täby fjärrvärmeverk

Täby fjärrvärmeverk i Arninge i norra Täby består av två biobränslepannor för träflis. Anläggningen driftsattes 1 september 2016 och invigdes den 12 november. Anläggningen ägs av bostadsrättsföreningarna Storstugan, Volten
Annexet och Farmen tillsammans med E.ON. De fyra föreningarna består av totalt 2 619 lägenheter i centrala Täby. E.ONs ambition att arbeta nära tillsammans med kunderna för en hållbar stadsutveckling förstärks med detta projekt.