Med ett nytt energilandskap kommer en växande efterfrågan på förnybara energikällor. Vi på E.ON är med och driver utvecklingen och uppmanar nu företagen att ansluta sig till elbilsrevolutionen - och ställa om till en laddbar fordonsflotta.

Vi gör nu vår största satsning någonsin och har som målsättning att ställa om till att sälja 100% förnybar och återvunnen energi senast år 2025. Vår drivkraft är ett svar på den ökade efterfrågan på hållbara energilösningar. Länge har en uppåtgående trend av förnybar energianvändning pågått, och vi menar på att elbilen är ett naturligt och självklart steg i riktningen mot en hållbar framtid. 

Antalet elbilar på Sveriges vägar har mer än femdubblats under de senaste fem åren och räknar man med laddhybrider stiger siffran ytterligare. Som helhetsleverantör av laddlösningar vill vi på E.ON göra det enklare för såväl privatpersoner som företag att köra på el.

Klimatvinster

— Det finns dels uppenbara klimatvinster, som avsaknaden av avgaser samt lägre koldioxidutsläpp, säger Pär Möller, chef för eMobilityaffärer på E.ON. Därtill slipper du buller, vilket är relevant i synnerhet för stadskärnor. Värt att nämna är att vi även säljer laddlösningar för bussar. Elfordon är tysta, bekväma och moderna - alla som kört en elbil kan nog skriva under på att det känns som framtiden. Men framför allt har vi här en chans att göra miljön och framtida generationer en jättetjänst, till ett dessutom överkomligt pris. Många menar på att elbilar är dyra då batteriet höjer inköpskostnaden, men ser man till totalkostnaden inklusive driften - det man brukar kalla total cost of ownership, TCO - finns på sikt rentav ekonomiska fördelar.

Med den så kallade vehicle to grid-tekniken, V2G, möjliggörs tillvaratagandet på el som finns lagrad i bilbatterier. Beståndet av elbilar skulle därigenom kunna växa till 100 procent utan att elnäten behöver byggas ut, vilket både kunder och bolag skulle tjäna på.

— Ser man sedan till milkostnad och underhåll kan man krona för krona komma under kostnaderna av de hos en förbränningsmotor, särskilt på sikt. Använder man därtill elbilarnas batterier på rätt sätt medan bilen står inkopplad kan lagrad el ledas tillbaka till nätet. Kostnaden kan då under nätterna när elpriset är lägre rentav bli negativ. Det vill säga, du kan komma att tjäna på att ladda din bil!

Kartläggning och behovsanalys

I vårt erbjudanden av laddlösningar ingår kartläggning och behovsanalys.

— Hur ser kundens flotta ut? Är bilarna för distribution, tjänstebilar eller små hantverksbilar? Man behöver också fundera kring hur bilar och laddare kommer att användas. Står bilarna vid kontoret stora delar av dagen behövs inte lika hög effekt som när snabbare laddning är nödvändig. Vi bistår våra kunder med skräddarsydda och långsiktiga laddlösningar med hårdvara, installation, rådgivning och allt vad som kan tänkas passa just deras bolag. Därefter följer offert och platsbesök för att säkerställa installationen med elektriker. Från att laddstationerna beställts till att de är färdiga att använda tar det cirka fyra-sex veckor. 

En arbetsplats som idag kan erbjuda sin personal eldrivna tjänstebilar och laddinfrastruktur kan dessutom höja sitt attraktionsvärde och signalera att man är ett bolag som ställer höga krav och är framåtsträvande i sitt tänk. 

— För att locka till sig branschens bästa talanger krävs det av företagen idag en hög ambitionsnivå avseende klimatfokuset - och då är elbilar en självklar del i detta! En sak som förvånansvärt många företagare heller inte tänkt på är att de kan ta betalt för laddningen. Man behöver ju alls inte skänka bort den. Har man tillräckligt många som använder laddlösningen kan det bli en god affär för arbetsgivaren.

Vi arbetar ständigt för att våra kunder aldrig ska ha långt till nästa laddstation med 100 procent förnybar el. Nu kopplar vi också in hemmaladdare hos svenska hushåll över hela landet.

— Vi har ju en ganska unik möjlighet genom att kunna utnyttja vår europeiska räckvidd. Nu ser vi fram emot att lansera ännu fler globala tjänster framöver. Det är mycket spännande på gång och vi hoppas få med oss så många som möjligt på resan!