Nyhet | Utmaningen ligger i det lilla - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Utmaningen ligger i det lilla

På Åstön utanför Timrå, pågår just nu planeringen av E.ONs utvecklingsprojekt Lokala Energisystem, ett för Sverige helt unikt projekt kring lokal elförsörjning. Projektet går ut på att skapa smarta elnät, där lokala, avgränsade områden blir självförsörjande med förnybar el, friställt från det nationella elnätet. Tanken är att förnybara energikällor ska kunna utnyttjas bättre samtidigt som energin används på ett smartare sätt.

Uppdaterat 17 augusti 2016
Publicerat av E.ON Elnät

Anton Dahlgren, nätberäkningsingenjör, är en av de som arbetar i projektet Lokala Energisystem. När han gick tredje året på sin civilingenjörsutbildning i Lund deltog han i en kurs i elkraftlära. Sedan dess har han varit fast. Från den stunden visste han att det var detta han ville syssla med, och fördjupa sin kunskap inom. Sedan 2005 är hans arbetsfält reläskyddsteknik och felbortkoppling. Han är också den som ska se till att det lokala nätet på Åstön ska vara minst lika säkert när det drivs som ett lokalt energisystem som när det är kopplat till det nationella nätet.

– Ett jättekul och lärorikt projekt, sammanfattar han jobbet.
Utgångspunkten är väldigt enkel och tydlig: nätet på Åstön ska vara lika leveranssäkert som vanligt eller ännu säkrare och samma sak gäller elkvaliteten. Och det är här Antons utmaning ligger.

– I ett stort nät, som det svenska elnätet, är det relativt lätt att hitta balansen mellan produktion och användning eftersom det finns många produktionskällor och många elanvändare. Att ha momentan balans mellan produktion och användning är en förutsättning för att det ska vara rätt frekvens på elleveransen, 50 hertz. Ju mindre nätet är, desto svårare blir det, berättar Anton.

Bland annat detta gör att förutsättningarna är helt annorlunda för ett mikronät, som på Åstön, när testet drar igång.

Säkert elnät

– Vi har ändå valt att göra så små förändringar som möjligt i befintliga anläggningar och istället byggt in utrustning i batterisystemet och i kontrollsystemet. Det blir en säker och hållbar lösning, lovar Anton.

Är det då helt säkert att Åstöns elförsörjning inte försämras?


– Ja, det menar jag. Det värsta som kan hända som ett resultat av projektet är att strömmen går några sekunder. Samtidigt är jag säker på att vi designat ett system som är väldigt säkert. Och sett ur ett kundperspektiv menar jag att det kommer att bli säkrare, eftersom det idag kan uppkomma fel på ledningen ut till Åstön. Under projektets gång kommer Åstön då att kunna tändas igen med det lokala energisystemet.

Dessutom bygger projektet in mätning i realtid på många ställen i nätet. Skulle något mätvärde signalera något fel, kopplas hela öns nät in på det nationella elnätet direkt.

Skydden nyckeln

Centralt i Antons arbete är de olika skydd som finns i ett elnät. Olika skydd eliminerar olika potentiella faror. I detta fall är det oftast reläskydd och olika former av säkringar som blir avgörande.

– Ett reläskydd bryter strömmen mycket snabbt om något skulle hända med spänningen eller frekvensen i nätet. Det skyddar våra kunders känsliga elektronik så att inget tar skada, men det skyddar också elnätet från att skadas allvarligt. I testet på Åstön kompletteras reläskydden med styrsystemet. Detta system kommer att koppla om till det centrala nätet, om något skulle hända, som exempelvis batterierna blir urladdade eller liknande, berättar Anton.

Vinner viktiga lärdomar

Projektet med ett lokalt energisystem på Åstön är det första i sitt slag i Sverige. Intresset för det är stort från många håll.

– Det är fantastiskt roligt att arbeta i ett sådant här projekt där lärdomar är huvudmålet och där vi bryter ny mark. Alla svar fanns inte när projektet startade för två år sedan och därför ändrar sig projektet lite längs vägen.
Anton är helt övertygad om att mikronät och lokala energisystem hör framtiden till.

– Trenden i världen är tydlig. På fler och fler ställen talar man om lokala energisystem. Främst på öar och i avlägset belägna samhällen, men faktiskt också i städer där man vill få kontroll över sin klimat- och miljöpåverkan och där man vill kunna påverka. Intresset för energins påverkan ökar, säger Anton.