Hur boende kan få mer digitaliserade hem, hur infrastrukturen kan byggas ut mellan Skåne och Danmark och hur bristande långsiktighet hämmar satsningar på integrerade energilösningar. Det var några frågor som diskuterades på Business Arena Malmö i veckan. Här är sju trender vi snappade upp under dagen.

1. Digital delaktighet i bostaden

Den digitala utformningen av bostäder måste precis som själva byggandet anpassas efter olika typer av människor och deras förutsättningar i form av till exempel ålder. Det gäller dels rent socialt, men också till exempel kontakter med olika instanser.

Samtidigt finns det frågetecken kring hur utvecklad tekniken är. Bland en del boende är reaktionen att det än så länge går för långsamt, man vill att hemmet ska vara mer digitaliserat för att underlätta vardagen. Boende efterfrågar till exempel appar hos sina bostadsbolag.

Det diskuterade också om fysisk kontakt mellan boende och fastighetspersonal ska kosta mer, ses som en premie, medan digital användning ska kosta mindre.

2. Förbättrad infrastruktur viktigt

Etableringen av Malmö Industrial Park och närliggande hamnstäder såsom Trelleborg, Helsingborg och Landskrona gör att tillgänglighet till järnväg och motorväg är vital för att godstransport ska flyta på till övriga delar av landet utan hinder. Diskussioner förs nu för att göra motorvägen trefilig och från andra sidan sundet finns önskemål om att Köpenhamns tunnelbana ska dras vidare över Öresundsbron och få stationer även i Malmö.

Pendlingen mellan städerna är fortsatt stor – på grund av den starka danska kronan åker många skåningar till Köpenhamn för att arbeta och många danskar åker till Skåne för att handla. När det dessutom planeras för broförbindelser till Tyskland och Hamburg (till 2028 är det sagt) kan utbytet utökas ytterligare.

3. Dålig långsiktighet hämmar investeringarna

Det blir svårt att lova investeringar i fastigheter och byggnader med de förutsättningar som finns i dag. De regelverk som finns kan ändras snabbt om det blir ett politiskt maktskifte, vilket gör det svårt att investera. När långsiktighet saknas så minskar också viljan att satsa stort och under lång tid.

Även när det gäller teknik är detta hämmande. Man väljer hellre redan existerande saker man vet fungerar än provar något nytt. Det drabbar också E. ON – långsiktiga samarbeten kring till exempel integrerade energilösningar blir svåra att skapa.

4. Blandade bostadsområden

Det råder en stor enighet när det gäller hur nybyggda områden ska utformas. Så gott som alla inblandade förordar en så blandad demografi och byggnadsutformning som möjligt. Det ska finnas både hyresrätter och bostadsrätter i olika storlekar och också god tillgång till affärer och olika tjänsteverksamheter som frisörer och liknande. Även mindre företag ska ges plats. Allt för att skapa ett så dynamiskt (lokal)samhälle som möjligt.

Osäkerhet finns kring placeringen av affärer och tjänsteverksamheter då det inte alltid går att få lönsamhet i dessa och tomma butikslokaler i bostadshusens gatuplan inte ser bra ut.

5. Från industristad till tjänstestad

Malmö har gått samma väg som många andra svenska städer: Där man tidigare dominerades av tung fysisk industri har fokus mer och mer förflyttats till service- och tjänstesektorerna. Industrin och logistiken flyttas alltmer till ytterzonerna i Malmö och de övriga större städerna i regionen medan kontor och serviceinrättningar placeras centralt.

6. ”Skugglandet”

I takt med att hyrorna på attraktiva lägen i staden sticker iväg så blir områden i utkanten av eller precis utanför gränsen för de mest åtråvärda zonerna allt mer attraktiva. Att bo med havsutsikt och ha kontor nära en järnvägsstation kommer fortfarande vara viktigt för många, men i ”skugglandet” kan man acceptera ett lite sämre läge mot att hyran också är lägre. Med nya trafiklösningar (utökad cykeltrafik eller elscootrar) kan man snabbt ta sig till stationen ändå.    

7. Well being

Hur mår man som anställd – och hur påverkar arbetsmiljön humöret? Frågorna har funnits länge, men det är först nu man på allvar börjar ta hänsyn till dem och leta efter svaren. Allt fler bostadsbolag bygger kontorslokaler där kafeterior, gym och flexibla arbetsplatser är en självklarhet.