Snöoväder efter snöoväder svepte in över Västernorrland i januari med tusentals träd på elledning som följd. I samarbete med våra entreprenörer och med hjälp av bandvagnar och helikoptrar, röjde vi undan mycket av de träd som låg på eller farligt nära elledningarna. Allt för att få tillbaka elförsörjningen igen. Uppröjningen är fortfarande igång, vilket kan orsaka fler akuta eller planerade avbrott. Samtidigt fortsätter vi ihärdigt vårt arbete med att vädersäkra miltals med ledningar i hela Örnsköldsviks kommun. Allt för att mildra effekterna av liknande snöoväder.

Fortsatta elnätsförstärkningar i Örnsköldsvik

Under 2021-2022 pågår ett tiotal projekt där vi bygger om ledningarna. Dels genom att gräva ner dem i marken. Dels genom att isolera ledningar vi behåller i luften. Vi gräver ner ledningar så ofta det går och nästan alltid inne i samhällen. Där vi inte kan gräva ner kabel väljer vi att isolera luftledningarna. I år vädersäkrar vi bland annat två mil ledning kring Nätersjö, Brynge, Nyfors, Rössjö och Öster-Selsbodarna. Nästa år fortsätter vi med de två mil som återstår på samma ledning, då kring Furunäs, Orrviken, Eden, Näs, Östersel, Mjäla och Fors. Om allt går enligt planerna ska ledningen på hela sträckan vara vädersäkrad i början av 2023. 

Att helt undvika avbrott kan vi aldrig lova, men för varje meter ledning vi gräver ner eller isolerar i luften, minskar risken för de driftstörningar som nedfallande träd orsakar. 

Av de totalt 129 mil ledning som finns i Örnsköldsviks kommun är över 90 procent nu vädersäkrat (58 procent är nedgrävt och 42 procent är isolerat i luften). De kommande två åren blir den siffran ännu högre.

Tack alla invånare i Örnsköldsvik för ert tålamod!

Ta reda på vad vi gör i ditt område

Allt om aktuella investeringsprojekt i elnätet.