Inför valet till Europaparlamentet visar vi vårt stöd för ett enat Europa genom att hissa EU-flaggan utanför flera av våra kontor.

Den 23 till 26 maj ska medborgarna inom Europeiska Unionen rösta i Europaparlamentsvalet. För oss, som ett europeiskt företag, är det viktigt att den Europeiska Unionen fortsätter att vara stark och enad. Ett Europa där människor reser fritt mellan länder, där studenter lär känna europeiska städer och universitet och där våra kollegor kan arbeta inom olika delar av vårt företag.

Men den frihet, demokrati och tillväxt som den Europeiska Unionen har bidragit till är lätt att ta för given och det finns idag krafter som avvisar idén om ett enat Europa.

– I decennier har vi i Europa varit överens om att samarbete leder till ökat välstånd för alla. Valresultatet kommer att få stor betydelse för våra europeiska grundvärderingar kring solidaritet, frihet och demokrati. Dessa värderingar är själva fundamentet för ett enat och välmående Europa. Vi hoppas därför att ett högt valdeltagande till Europaparlamentsvalet ska stärka sammanhållningen i Europa, säger Marc Hoffmann, vd för E.ON Sverige.

För att markera sitt stöd för EU kommer E.ON att hissa den europeiska flaggan mellan den 16 april och den 31 maj utanför våra större kontor i Sverige. För ett starkt och fredligt Europa.