Nyhet | Vi förbereder för nästa generations fjärravlästa elmätare - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Vi förbereder för nästa generations fjärravlästa elmätare

Med vår kompetens och långa erfarenhet av kraftdistribution och mätning kan vi nu erbjuda elnätsbolag i Sverige att dra nytta av våra möjligheter och tillgångar inom nästa generations smarta mätarlösningar, teknisk insamling och drift.

Uppdaterat 2 oktober 2018
Publicerat av E.ON Energidistribution (nät)

Sedan 2017 pågår ett intensivt arbete för att förbereda utrullning av nästa generations fjärravlästa mätare till våra en miljon elnätskunder. Vår lösning för smarta mätarsystem bygger på hög grad av standardisering, automatisering och stordriftsfördelar. Lösningen baseras också på en noggrann långsiktig strategi för att hantera och bygga upp kunskap, teknik, organisation och människor.

Ett starkt partnerskap

Som partner till oss får ni som elnätsbolag tillgång till alla processer, uppdateringar, support och service för att era kunder ska känna sig trygga med er som nätleverantör. Vi kommer att leverera en skalbar lösning som kännetecknas av enkelhet, kostnadseffektivitet och högkvalitativ datainsamling. Det skapar förutsättningar för en framtidssäkrad mätdatahantering och effektivt samarbete med era kunder, serviceleverantörer och andra partners.

I ett partnerskap får ni också tillgång till vår styrka som beställare, påverkare och deltagare i både branschforum och referensgrupper. Vi kommer kontinuerligt att utveckla nya kundlösningar där alla parter och kunder ges möjlighet att dra nytta av varandras styrkor.

Med hjälp av konceptet Service design har vi utvecklat en väl definierad och dokumenterad kundresa för arbetet med kundkommunikation, information och planering, som ni kommer att kunna applicera på era kunder – från första kontakt till att samtliga mätare och mätsystemet är i drift.

Framtidssäkrat system

Upphandlingen av mätare och insamlingssystem har precis påbörjats och upphandlingsunderlagen har nyligen nått de prekvalificerade leverantörerna. För att skapa framtidsmöjligheter ställer vi även krav på att systemet ska kunna hantera andra nyttigheter än el, som till exempel gas, värme och vatten.

Vi har även ett stort fokus på att kunna använda realtidsdata från mätarna som ett stöd i att förbättra kundupplevelsen genom bättre nätdrift och service avseende avbrott och elkvalitet.

– Vi satsar mycket på att bygga upp ett proaktivt arbetssätt genom att stärka vår analysverksamhet, säger Robert Tretinjak, programchef Nästa generations smarta mätarlösningar.

– Genom att få tillgång till realtidsinformation från elmätarna så kommer vår drift av elnätet att bli bättre och felsökningsåtgärder i samband med strömavbrott kommer att bli ännu mer effektiva, säger Thomas Pehrsson, Senior Expert Smart Metering.