Vi genomför just nu ett större elförstärkningsarbete i lokalnätet i Kungsängen i nordvästra Stockholm.  

– Förstärkningsarbetet i centralorten i Upplands-Bro är bara ett exempel på att trots Corona-kris så fortsätter vårt investeringsarbete i Stockholmsregionen. Det schaktas, det förläggs nya kablar,  stationer byts ut runt om i samtliga våra åtta Stockholmskommuner, säger gruppchef Mikael Bohjort. 

Arbetet i kommunen har varit igång en längre tid och genomförts i olika etapper och utförs av bland andra Vattenfall service och Frijo. Elkablar byts ut och elstationer byggs om för att möjliggöra en spänningshöjning från 12 till 24 kilovolt. Det hela beräknas vara klart under maj månad. 

Investeringsplanen för lokalnät i Stockholm ligger i år på över 100 miljoner kronor fördelat över de åtta expansiva kommunerna i norra Stockholm där E.ON har koncession.

Grävning längs gatan vid elförstärkning i Kungsängen

Mitt i Upplands-Bro skriver om elförstärkningen

Lokaltidningen har uppmärksammat arbetet och  publicerat en artikel, där de även tar upp hur kunder kan påverkas.