Genom en stegvis integration av innogys energidistributions- och kundlösningsverksamhet, genomför E.ON sin strategiska transformering. Med ett tydligt fokus på smarta elnät och innovativa kundlösningar är vi väl positionerade för att tillsammans med våra kunder och partners driva energiomställningen i Sverige och Europa. Vi bidrar till ökad digitalisering av energibranschen. Vi är den innovativa kraften inom energi. Vi hjälper våra kunder att bli mer energieffektiva och klimatsmarta. Vi kommer att bidra till renare energi och smartare konsumtion. 

E.ON bidrar till digitaliseringen av energibranschen. Vi kommer att göra elnäten smartare och bidra till att öka takten i den pågående energirevolutionen. Distributionsnäten blir ”energins internet” som kopplar samman elnäten med den digitala världen, underlättar utbyggnaden av eltransporter och öppnar nya möjligheter för människor, företag och samhällen.

Genom våra digitala tjänster kommer vi att göra det möjligt för våra kunder att bli självförsörjande med hjälp av solenergi, elfordon, energilagring och intelligent energikontroll.