Nyhet | Vi uppmärksammar Internationella blodgivardagen - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Vi uppmärksammar Internationella blodgivardagen och tar bort O ur vår logotype

För att uppmana fler att ge blod går vi i år med i den globala kampanjen #missingtype och tar bort O:et ur vår logotyp mellan den 11 och 15 juni. Genom att ta bort A, B och O, det vill säga bokstäverna som namnger våra blodgrupper, vill #missingtype uppmärksamma att blod från alla blodgrupperna behövs, men inte alltid finns. Type betyder såväl blodgrupp som bokstav på engelska.

Uppdaterat 11 juni 2018

Under hela kampanjen, och på Internationella blodgivardagen den 14 juni, lyfter vi alltså fram behovet av blod i blodgrupperna A, B och O genom att ta bort dessa bokstäver där det är möjligt. Inte bara från vår logotyp, utan även på vår webb, intranätet och våra kontor. Under hela veckan finns dessutom blodbussar på plats utanför kontor både i Sverige och utomlands, och alla anställda uppmuntras att donera blod.

– Att förbättra människors liv och skapa en bättre morgondag är en del av vår vision och strategiska inriktning, säger vår vd Marc Hoffmann. Vi vill visa människor som är i behov av bloddonationer att vi finns där för dem. Därför tar vi ett koncernövergripande ansvar och genomför kampanjen på alla våra marknader.

Blodgivare räddar liv

Den årliga #missingtype-kampanjen lanserades 2015 i Storbritannien av NHS Blood and Transplant, i syfte att vända den nedåtgående trenden av nya blodgivare.

Tack vare blodgivare ges varje sekund tre blodtransfusioner runt om i världen, och många av dem är helt livsnödvändiga. Av blodtransfusionerna används 54 procent för att behandla medicinska tillstånd och blodproblem, inklusive cancer, 33 procent vid operationer, 11 procent till övriga sjukdomstillstånd och 5 procent under förlossningar.

Enligt globala blodgivarorganisationer har antalet nya blodgivare minskat med 28 procent jämfört med för tio år sedan. Under de senaste två åren har dock kampanjen #missingtype resulterat i att antalet nya bloddonatorer mer än fördubblats i flera länder. Under 2018 går blodgivarorganisationer från tjugoen länder, med en sammanlagd befolkning på en miljard människor, samman.

Det är första gången vi är med i kampanjen. I Sverige samarbetar vi med GeBlod och lokala blodcentraler för att göra det enkelt för våra medarbetare att lämna blod via blodbussar och närliggande blodcentraler.