Att ha tillförlitlig tillgång till el är en förutsättning för att människor och företag ska kunna bo och verka över hela landet. Nu vädersäkrar vi elnätet till Harstena med omnejd i Gryts skärgård, Östergötland, och skapar möjligheter för en fortsatt levande skärgård.

Gryts skärgård består av cirka 2 900 öar. Den bofasta befolkningen är relativt liten, men besökarna och sommargästerna är desto fler. Varje år kommer till exempel 5 – 6 000 fritidsbåtar till Harstena, som är turistnavet i skärgården.

2015 började vi projektera för att vädersäkra elnätet i och runt Harstena, en investering som uppgår till cirka 12 miljoner kronor. Inte så mycket om man jämför med E.ONs totala investering i vädersäkrande åtgärder som uppgår till 1 miljard kronor 2020, men nog så viktig för Gryts skärgård.

Vädersäkring av elledningar i Gryts skärgård

– De gamla ledningarna var väldigt känsliga och det räckte att de kom emot varandra av vinden för att det skulle bli kortslutning, säger Anna-Lena Öiås, projektledare E.ON. Nu byter vi ut den så kallade blanktråden mot isolerad lina för att på så vis få ner antalet strömavbrott. Samtidigt med vädersäkringen ersätter vi även de gamla elstolparna mot nya miljövänliga.

För att sprida riskerna och bli mindre sårbara kopplas den vädersäkrade linan ihop med elförsörjning som ligger längre norrut, vid Södra Finnö.

– Det är alltid speciellt att arbeta ute i en skärgård, säger Anna-Lena. Dels ställs det höga krav på tillståndsprocessen: vad som får göras, hur det får göras och när det får göras. Dels måste allt material och alla maskiner fraktas över vattnet, vilket gör att arbetet tar extra tid. Men målsättningen är att vi ska bli klara under 2020 och därmed ha säkrat den framtida energileveransen till kunderna i Gryts skärgård.

Så förnyar vi elnätet

Se hur vi gör det möjligt för Sverige att växa med förnybar energi.