Nyhet | Vindkraften har luft under vingarna - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Vindkraften har luft under vingarna

Vi står inför en kraftig topp i utbyggnaden av vindkraft. Energiöverenskommelsens målsättning om 18 TWh ny förnybar kraft under 2021–2030 kommer kanske vara klar innan perioden påbörjas.

Uppdaterat 20 november 2018
Publicerat av E.ON Energidistribution (nät)

Vindkraftens andel av den totala elproduktionen har stadigt ökat. I början av 2018 fanns fler än 3 370 vindkraftverk i Sverige, enligt Energiföretagen Sverige. Det kan jämföras med några hundra för tio år sedan. Den totala elproduktionen i Sverige uppgick till 159 TWh under 2017. Av den stod vindkraften för 17 TWh.

Pendeln svänger

Från 2010 till 2015 hölls en ganska jämn investeringstakt om cirka 50–75 MW driftsatt vindkraft per månad. Sedan kom en stor dipp och under 2016 togs i stort sett inga större finansieringsbeslut. Det var sannolikt det låga elpriset som gjorde att få vågade investera. Men nu svänger pendeln kraftigt åt andra hållet. Kostnaderna för vindkraften har anpassats och det finns en tro på högre elpriser, dessutom har en ny finansieringslösning blivit nyckeln för en rad miljardprojekt.

– Vindkraftverken har utvecklats och framförallt kan man bygga längre blad. Även om kraftverket är dyrare att bygga genererar ett vindkraftverk med större rotor desto mer intäkter, säger Petter Lindelöw, analytiker på E.ON.

Gigantiska vindkraftparker

De investeringsbeslut som nu har tagits innebär att över 20 TWh vindkraft tillkommer i Sverige och Norge fram till 2021/2022. Utöver dessa finns 20–30 TWh vindkraft med tillstånd bara i Sverige.

– Huvudsakligen är det storskaliga projekt på flera miljarder kronor som vi nu ser. Industriella parker med hundratalet vindkraftverk vardera ger stora volymer, säger Petter Lindelöw. 

Nya finansieringsmöjligheter 

En viktig del i denna utveckling är ett nytt sätt att finansiera. Så kallade Power Purchase Agreement (PPA) innebär att vindkraftutvecklaren gör avtal direkt med energiintensiva kunder. PPA med storskalig vindkraft började i Norge 2016–2017, när Statkraft tecknade avtal med Norsk Hydro. Kunderna får ett för dagen attraktivt fast pris på el under lång tid, runt 20 år. På så sätt slipper de risken att elpriset skjuter i höjden samtidigt som de får en bra miljöprofil med förnybar el. Å andra sidan riskerar de att konkurrenterna framöver kan köpa el till lägre pris på börsen eller genom billigare PPA:er från framtida vindkraftsparker.

– Upplägget minskar däremot riskerna signifikant och skapar attraktiva investeringar för i huvudsak utländska pensionsfonder och andra fonder. Förutom en relativt stabil intäkt innebär vindkraftkontrakten att fonden tar miljöansvar, vilket senare kan ha betydelse för dess värde, menar Petter Lindelöw.

Fokus på distributionen

En förutsättning för omställningen till förnybart är att man utvecklar regionnäten, lokalnäten och stamnäten. Elnätet måste kunna hantera både väderberoende produktion och anläggningar på ett mycket större antal platser. Frekvensen i elsystemet måste hållas konstant.

I takt med utbyggnaden av vindkraften tillkommer nödvändigtvis ett mycket stort antal anslutningar av produktion. Det finns idag totalt omkring 40 GW elproduktionskapacitet i Sverige, en kapacitet som har byggts upp under i princip hela 1900-talet. Nu tillkommer 4 GW, alltså cirka 10 procent mer kapacitet, under en period om 3–4 år.

Prispåverkande produktion

Förutom att andelen förnybar el ökar, kommer mängden vindkraft att bli prispåverkande på elbörsen. Vindkraft har mycket låg rörlig kostnad och tränger undan dyrare bränslebaserad produktion. Kostnaden för ny vindkraft blir på lång sikt taket som annan produktion måste förhålla sig till.