Vindkraftsanslutningar i Ramsele - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Vindkraftsanslutningar i Ramsele

Nya 130 kV ledningar i området väster om Ramsele.

Uppdaterat 21 januari 2016
Publicerat av E.ON Elnät

Vindkraftanslutningar Ramsele

E.ON planerar att bygga nya 130 kV ledningar i området väster om Ramsele för att möjliggöra anslutning av fyra nya vindkraftsparker som Statkraft SCA Vind AB (SSVAB) planerar att uppföra. De nya ledningarna berör Sollefteå kommun i Västernorrlands län samt Strömsund och Ragunda kommuner i Jämtlands län. Samtliga parker ska anslutas till stamnätet via stamnätsstationen i Stor-Finnforsen.

Varför behövs de nya ledningarna?

Idag finns inga ledningar i området med kapacitet att ta hand om den effekt som de nya parkerna väntas ge.

Vad händer just nu?

I slutet av november 2009 lämnades ansökan om koncession för 5 ledningar in till Energimarknadsinspektionen. Dessa gäller sträckorna:

  • Stamåsen till Stor-Finnforsen
  • Ögonfägnaden till Stor-Finnforsen
  • Bodhögarna till Ögonfägnaden
  • Björkhöjden till Ögonfägnaden
  • Björkvattnet till Ögonfägnaden

I februari 2011 meddelade Energimarknadsinspektionen koncession för ledningen mellan Stamåsen till Stor-Finnforsen. I juni 2011 meddelades koncession även för de andra fyra ledningarna. SSVAB har nu tagit investeringsbeslut för första etappen av vindparken i Stamåsen.

Har du frågor eller behöver ytterligare information?