Projektet är mycket viktigt. Det gäller att få in mer elproduktion till elområde 4, där den behövs som allra bäst, för att möjliggöra energiomställningen, hållbar utveckling och hålla uppe konkurrenskraften för den regionala industrin.

Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution

Igår invigde E.ON ett kraftlednings­projekt i småländska Uppvidinge, som ska ansluta södra Sveriges största vindkraft­satsning till elnätet. Jätte­investeringen, på initialt en halv miljard kronor, ska på sikt ansluta 700 megawatt förnybar vindkraft till elnätet.
— Projektet är mycket viktigt. Det gäller att få in mer el­produktion till elområde 4, där den behövs som allra bäst, för att möjlig­göra energi­omställningen, hållbar utveckling och hålla uppe konkurrens­kraften för den regionala industrin, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution.

Det så kallade Uppvidinge­klustret är södra Sveriges största vindkrafts­satsning. E.ONs anslutning är en åtta kilometer lång kraft­ledning om 130 kilovolt mellan Bredhälla och Horshagafly, samt en 30 kilovolt­ledning som ansluter till Horshagafly. De beslutade investeringarna i denna etapp är 486 miljoner kronor. Ledningen ska ansluta vind­kraft från vind­parker som ägs av SR Energy AB och OX2.  

I september i fjol gav regeringen Energimarknads­inspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag att utveckla och testa nya arbetssätt för att korta ner ledtiderna för angelägen elinfrastruktur i Sverige. Projektet i Uppvidinge är ett av fyra samhälls­viktiga projekt som ska snabbehandlas av myndigheterna.

— På grund av långa och ineffektiva tillstånds­processer är ledtider på 10 år från ax till limpa mera regel än undantag för att bygga elnät på de högre spännings­nivåerna. E.ON hoppas och tror att myndigheterna framledes lyckas genomföra processen parallellt i stället för sekventiellt, vilket skulle innebära ett stort genom­brott, då Sverige generellt sett behöver halvera tillstånds­processerna för att vår bransch ska klara av att möta samhälls­utvecklingen, säger Martin Höhler.

Men Martin Höhler efter­lyser förändringar också i andra regelverk. Den kraftigt accelererande utbyggnaden av ny produktion bör synkroniseras med ut­byggnaden av elnätens kapacitet. Då kan elnätets utbyggnad inte endast baseras på anslutnings­förfrågningar från kunder, anser Höhler.  

— Branschen behöver möjligheter att på väl grundade prognoser bygga ut elnätet, vilket inte tillåts idag. Det borde ske genom att tillsammans med andra samhällsaktörer ta fram planer på hur elnäten behöver utvecklas för att möta kommande effektbehov.

Maria Arnholm, landshövding i Kronobergslän, invigde projektet tillsammans med Niklas Jonsson, kommun­styrelsens ordförande i Uppvidinge kommun, Peter Zackrisson, vd SR Energy och Martin Höhler.