Nyhet | Ytterligare 2 559 kilometer säkert elnät - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

Ytterligare 2 559 kilometer säkert elnät

Under 2017 vädersäkrade E.ON 2 559 kilometer elnät. Vi ser att nyttan är stor av att vi gräver ner eller isolerar våra elledningar. Än mer glädjande är att vi kommer att ha vädersäkrat lokalnätet vid utgången av år 2022.

Publicerat 27 februari 2018
Publicerat av E.ON Energidistribution

E.ON har främst sitt elnät på landsbygden. Det är också här extrema väder drabbar elnätet som mest.

– Från 2005 har vi ökat takten betydligt när det gäller investeringarna i elnätet. Sedan dess har vi vädersäkrat 35 791 kilometer elledningar. Det är nästan ett helt varv runt jorden, säger Daniel Ohlin, chef för lokalnätet inom E.ON.

Det är tydligt hur mycket bättre elleveranser blivit där elnätet är vädersäkrat. Cirka 80 procent har grävts ner, resten har isolerats.

På landsbygden är det framför allt ökad leveranssäkerhet som står i fokus för investeringarna, men även omställning av energisystemet till mera förnybart. I städerna är det kapaciteten som står i fokus, vid sidan om energiomställningen.

– Viktigt är också de stora investeringar som görs i regionnätet, de riktigt stora ledningarna. Här färdigställdes projekt under 2017 till en total investering på 1,1 miljard, fortsätter Daniel Ohlin.

E.ON är en av Sveriges största investerare. En mycket stor del av investeringarna genererar nya arbetstillfällen, främst på den svenska landsbygden. Det finns beräkningar som säger att för varje 2-4 miljoner kronor i investering, skapas ett årsarbete. E.ON har de senaste tio åren investerat 2-3,5 miljarder varje år i sitt elnät.