Det ska vara enkelt för dig att leva ett hållbart liv

Vårt mål är att förbättra människors liv. Det gör vi genom att ge samhället energin som behövs för att vardagen ska fungera för alla. Samtidigt arbetar vi hårt för att energin ska användas smartare för att vårda jordens resurser. 

Vad gör E.ON?

Energileverans

E.ON distribuerar och säljer förnybar energi i form av el, fjärrvärme och kyla till privatpersoner och företag, så att vardagen fungerar och samhället utvecklas.

Energieffektivisering

Energi som inte tas tillvara är förlorad energi. Därför jobbar vi med både företag, fastighetsägare och privatpersoner för att energieffektivisera i alla led.

Energiutveckling

För att skapa en hållbar framtid hjälper vi samhället att ställa om med leveranssäkra elnät, elektrifierar transporter och hittar nya och innovativa källor till förnybar energi.

Detta är E.On

Det här är E.ON

E.ON Sverige är en del av den internationella energikoncernen E.ON SE med huvudkontor i Essen, Tyskland. Inom koncernen jobbar runt 70 000 personer i 17 länder. Vår verksamhet utgörs i huvudsak av två affärsområden: smarta distributionsnät och innovativa energilösningar för våra kunder.

två kvinnor dricker kaffe

Var med och skapa framtidens superkrafter

Nu ställer vi om Sverige, kilowatt för kilowatt

För att fortsätta elektrifiera samhället och möta klimatutmaningen gör vi historiska investeringar i energiomställningen. Det handlar om att rekrytera kompetens, öka kapaciteten i elnätet, installera smarta elmätare och utveckla lösningar för energieffektivisering. 

Villagata med elmack

Så löser vi kapacitetsbristen

Sverige ska bli ett fossilfritt och hållbart samhälle samtidigt som vår ekonomi ska växa. Det är en stor utmaning som kräver förnybar energi och storskalig elektrifiering av samhället.

vy över spårområde i Malmö

Flexibilitet skapar effektiva elnät

Genom att ta tillvara ”luften” i elsystemet, effekt som inte används, kan fler få tillgång till elen de behöver. Det kallas flexibilitet och är en viktig del i att lösa kapacitetsbristen och skynda på energiomställningen.

kraftledning i luften över brun äng

Mot hållbara mål

Hållbarhetstänk är inte bara något vi pratar om. Det är en förutsättning för hela vår bransch, och därför en självklar del i allt vi gör. Från elen och värmen vi levererar hem till dig, till alla våra innovationsprojekt som ska göra det utsläppsfria samhället möjligt.

Solcellsanläggning och vindkraftverk

Hyllie Terrass – klimatneutral kontorsfastighet

I Malmös hållbara stadsdel Hyllie byggs just nu Hyllie Terrass. Genom vår helhetslösning Next, kan vi tillsammans med Skanska skapa Sveriges första klimatneutrala kontorsfastighet. Lösningen bygger på förnybar, lokal, digital och delad energi.

Skanska Hyllie Terrass, visualisering av terass

Framtidens lokala energisystem i realtid

Kan ett samhälle vara självförsörjande på 100 % förnybar el? Här kan du följa det lokala och hållbara energisystemet vi installerat i skånska Simris.

simris by

Press och nyheter

Letar du efter de senaste nyheterna om E.ON och våra spännande energiprojekt? I vårt pressrum får du koll på allt som händer just nu.

Våra innovationsprojekt

Kraftledning mot blå himmel

Framtidens intelligenta energi- och resurssystem

Genom projektet FUTURE, arbetar vi tillsammans med Region Skåne för att utveckla ett energisystem för integrationen mellan avfall och energi på Malmö sjukhusområde.

Bild med höghus som illustrerar E.ON ectogrid™

Energirevolutionen E.ON ectogrid™

E.ON ectogrid™ gör det möjligt att koppla ihop byggnader med olika energibehov för utnyttja varandras restenergi. För hållbara städer.

Jorden i genomskärning

100% utsläppsfri geotermisk fjärrvärme

DjupGeo är Sveriges första djupgeotermiska anläggning som levererar värme direkt till fjärrvärmenätet. En lösning som drar nytta av jordens egen, förnybara energi.