Arbetssätt och riktlinjer | Översikt - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Våra arbetssätt och riktlinjer

Våra arbetssätt och riktlinjer

Som leverantör av el, gas och värme måste vi tänka på individens trygghet och komfort. Våra arbetssätt och riktlinjer är viktiga.

Vår arbetsmiljöpolicy

Med omtanke om människan arbetar vi för en sund arbetsmiljö som skapar motiverade och engagerade medarbetare.
Vår arbetsmiljöpolicy

E.ON Sverige och etik

Värdehöjande lösningar, nytänkande och öppenhet är grunden i våra värderingar. Detta ställer höga krav på vår etik och moral.
E.ON Sverige och etik

Miljöarbete

Vårt miljö- och klimatarbete delas in fyra huvudområden: utsläpp, förnybart, resursanvändning och biologisk mångfald.
Miljöarbete