Miljöarbete | Arbetssätt och riktlinjer - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Fisk hoppar i fors

Miljöarbete och klimatarbete kräver handling

Vårt miljö- och klimatarbete delas in fyra huvudområden - utsläpp, förnybart, resursanvändning, biologisk mångfald.

Men det räcker inte med att tycka att energi i sig gör nytta, att vi har schyssta värderingar och att vi arbetar på innovationer som ska ta oss in i en hållbar framtid. Vi måste bli ännu mer konkreta.

Vad gör då vi på E.ON för att skapa positiva effekter på miljö, människa och ekonomi? De tre delarna som utgör den hållbara gyllene triangeln. Alla dessa tre behöver gynnas och vara i balans med varandra för att ett företag ska kunna vara långsiktigt hållbart och lönsamt. Därför krävs extra hårt och kontinuerligt arbete i miljö och klimatfrågor från vår sida.

Men ett stort och mångsidigt energibolag som E.ON är också en nyckelspelare för att lösa de stora globala miljö- och klimatutmaningarna. Vårt miljöarbete handlar därför om att se på den dagliga påverkan här och nu, på riskerna som finns och att minimera dessa. Men också om att höja blicken och kunna se helheten av olika delar av verksamheten och bemöta omvärldens förväntningar på olika typer av investeringar.

Ofta rör det sig om att kunna se och hantera dilemman mellan olika miljömål. En klimatsmart investering som ger stora positiva globala effekter kan till exempel å andra sidan innebära lokal påverkan på till exempel den biologiska mångfalden. En annan viktig roll vi har är att hjälpa andra företag och enskilda människor att minska sin miljö- och klimatpåverkan. Framförallt genom att bli mer energieffektiva.

Vårt miljö- och klimatarbete delas in fyra huvudområden:

  • Utsläpp
  • Förnybart
  • Resursanvändning
  • Biologisk mångfald
Den här sidan uppdaterades 9 mars 2017