apartment up_arrowboka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Glad flicka spelar fotboll

Samhällsengagemang är en motorn i vårt sponsringsarbete.

Vårt sponsringsarbete fokuserar på ungdomar och familjer, mångfald och det hållbara samhället och, framförallt, samhällsengagemang.

Sponsringspolicy

Vi är engagerade i projekt inom olika områden – sport, kultur och det humanitära området – men vi vill alltid att våra sponsringsåtaganden har en koppling till våra kärnintressen: energi- och klimatfrågor.

E.ONs sponsringsprojekt ska

 • Vara riktade till vår primära målgrupper, ungdomar och familjer
 • Ge oss branschexklusivitet inom kategorin energibolag
 • Ligga i linje med vår miljöpolicy
 • Innehålla mjuka värden, såsom till exempel möjlighet att genomföra olika kundaktiviteter tillsammans med er

E.ON sponsrar inte

 • Religiöst eller politiskt bundna organisationer
 • Riskfyllda aktiviteter
 • Enskilda personer
 • Miljöfarlig verksamhet
 • Projekt med koppling till droger, alkohol och/eller tobak
 • Bidragsverksamhet

Dessutom arbetar vi alltid efter följande kriterier i våra sponsorsamarbeten

 • Vi vill alltid ha ett engagemang av något slag kring ett sponsringssamarbete. För detta krävs en framförhållning om minst 6 månader innan eventet.
 • Vi går aldrig in i samarbeten som enbart genererar en logo-profilering.
 • Sponsring i form av att byta våra tjänster - el och värme - har vi tyvärr ingen möjlighet att gå in i.
 • Vi går inte in i samarbeten som enbart syftar till att ge E.ON en fördel i en affärsupphandling.

Intresserad av att ansöka om sponsring?

Uppfyller ditt projekt riktlinjerna ovan? Och ligger det i linje med vårt fokus – samhällsengagemang – kring sponsring?

Då är du välkommen med din ansökan här. Vi granskar och fattar beslut kring inkomna sponsringsansökningar på löpande basis.

Den här sidan uppdaterades 27 mars 2017