Energikällor

Solenergi

Solenergi är energi som alstras från solen och är en förnybar energiform.

Biogas

Biogas är förnybar gas som framställs av organiskt nedbrytningsbart material.

Naturgas

Naturgasen är ett effektivt bränsle. Lär dig mer om naturgas!

Bioenergi

Bioenergi får vi vid förbränning, rötning och förgasning av biobränsle.