1. Om E.ON
  2. Energikällor

Energikällor

Lär dig mer om vilka energikällor som finns, och hur de fungerar.

Vattenkraft

Solens värme får vatten att dunsta, som blir nederbörd som samlas i vattenmagasin.

Vindkraft

Principen för ett vindkraftverk är enkel: Vinden sätter fart på rotorbladen.

Solenergi

Solenergi är energi som alstras från solen och är en förnybar energiform.

Biogas

Biogas är förnybar gas som framställs av organiskt nedbrytningsbart material.

Fordonsgas

Fordonsgas är ett samlingsnamn för biogas och naturgas. Lär dig mer om fordonsgas!

Naturgas

Naturgasen är ett effektivt bränsle. Lär dig mer om naturgas!

Gasol

Gasol är ett svenskt handelsnamn för gaserna propan och butan.

Bioenergi

Bioenergi får vi vid förbränning, rötning och förgasning av biobränsle.