Energikällor | Lär dig mer om bioenergi – energikunskap - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
matavfall

Bioenergi – från biobränsle

Lär dig mer om bioenergi.

Intresset för att använda biobränsle ökar i takt med kraven på förnybara energiformer. Användningen av biobränsle, främst för produktion av värme, har stigit kraftigt under den senaste tioårsperioden och förväntas stiga ännu mer, både i Sverige och internationellt.

Förutom att användas som bränsle för framställning av värme och el, utnyttjas bioenergi också allt mer som bränsle för transporter, till exempel i form av etanol och biogas.

Trädbränslen

Vår största biobränsleresurs är trädbränslen. Till exempel grenar och toppar som skogsindustrin inte kan använda till framställning av trävaror och papper, samt restprodukter från sågverks-, pappers- och massaindustrin, som spån och bark. Även returträ (utsorterat rivningsvirke) räknas till trädbränslen.

Biogas

Biogas är en förnybar energikälla som i huvudsak består av metan. Biogas produceras exempelvis av matrester från hushåll eller gödsel från lantbruk, men kan också utvinnas ur deponier där organiskt material tidigare lämnats.

Avfall

Avfall räknas som biobränsle och utnyttjas som bränsle för värme- och elproduktion. Huvuddelen av allt avfall kommer från hushållen, en mindre del från industrin. Bara det som inte kan återanvändas eller återvinnas ska gå till förbränning.

Den här sidan uppdaterades i dag 09:46