Oftast förknippas gasol med restaurangspisar och campingutrustning, det vill säga flaskgasol, men det dominerande användningsområdet för gasol i Sverige är i industriprocesser och för uppvärmning av bostäder och fastigheter. Gasol används även som råvara inom petrokemisk industri.

Så används gasol i Sverige

Gasol har funnits på den svenska marknaden sedan 1950-talet, då processindustrin behövde en ren energikälla med bra reglerbarhet och hög verkningsgrad. Dessa egenskaper hos gasolen ger såväl kostnadseffektivitet som förbättrad produktkvalitet.

Idag motsvarar gasol och naturgas vardera cirka två procent av den svenska energiförsörjningen. På vissa orter har lokala gasnät med gasol etablerats. Vill man byta energigas i ett sådant nät är detta möjligt tack vare de stora likheterna mellan naturgas och gasol.

Gasolens styrka, förutom kvalitetsegenskaperna, ligger i tillgängligheten. Gasen lagras hos kunden och med tankbil eller järnväg som transportmedel når den fram praktiskt taget överallt.

Gasol används också allt mer för uppvärmning. Under 90-talet har ett flertal värmeverk och större fjärrvärmecentraler bytt ut olja mot gasol, eftersom gasol har bättre miljöegenskaper.

Gasol i världen

I Europa är gas sedan länge en etablerad energikälla. Ett naturgasnät från Nordsjön i väster till Iran i öster och från Sibirien i norr till Algeriet i söder länkar samman större delen av Europa.

Gasol utgör ett viktigt komplement till naturgas, speciellt då man eftersträvar småskalighet och ökad flexibilitet. Ur ett europeiskt perspektiv är Sverige ännu en blygsam gasolanvändare. Sveriges totala gasolförbrukning motsvarar hälften av den gasol som förbrukas enbart som fordonsbränsle i Italien. Tyskland, Italien, England, Frankrike och Spanien är stora gasolanvändare. I dessa länder är också andelen flaskgasol betydande, vilket delvis beror på att gasolen i stor utsträckning ersätter hushållsel för till exempel matlagning och uppvärmning i dessa länder.

Globalt sett förväntas användningen av gasol öka framöver. Gasol och naturgas är en viktig del av världens energiförsörjning. Användningen av dessa gaser utgör en grund för den infrastruktur och kunskap om gas som behövs för distribution även av framtidens energigaser, till exempel biogas och vätgas.

Så lagras gasol

Vid normal temperatur och atmosfäriskt tryck är gasol en gas. Genom att höja trycket eller sänka temperaturen till -42 grader övergår den till vätskefas. Det är i vätskefas som gasol transporteras och lagras.

Eftersom gasol är en gift- och luktfri gas tillsätts ett luktämne av säkerhetsskäl före leverans till kunder.

Gasolen lagras antingen i bergrum eller cisterner. I anslutning till till exempel E.ON Gasol importterminal för gasol i Karlshamn lagrar vi gasol i bergrumslager. Dels i ett trycksatt bergrum, som rymmer 23 500 ton gasol och ligger 100 meter under markytan. Dels i ett kylt bergrum som rymmer 54 500 ton beläget cirka 40 meter under markytan och kylt till -39°C.

Till närbelägna kunder levererar vi gasol genom ledning, medan huvuddelen av kunderna får gasolen transporterad med järnväg eller tankbilar. Den totala lagringskapaciteten i Sverige motsvarar mer än ett års förbrukning.

Gasol av god kvalitet

Vi garanterar att den gasol vi levererar till dig uppfyller våra höga krav.