1. Om E.ON
  2. Energikällor
  3. Kärnkraft

Värmen som krävs för att tillverka ånga i reaktorn uppstår när bränslet i reaktorn, uran-235, klyvs med hjälp av kärnpartiklar, så kallade neutroner.

Neutronerna träffar uranatomerna med hög hastighet, så att nya neutroner frigörs som klyver nya uranatomer i en kedjereaktion. De klyvningsprodukter som uppstår får rörelseenergi som bromsas upp i kärnbränslet och skapar värme genom friktion. Värmen leds bort från reaktorhärden och värmer vattnet till ånga.