Energikällor | Olja ett fossilt bränsle – energikunskap - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
olja

Olja

Ett fossilt bränsle

Under ett lager av sand och lera har avlagringarna under högt tryck och hög temperatur omvandlats till kolväten. Olja är den mest använda energikällan i världen och ger både el, värme och fordonsbränsle.

För att på bästa sätt utnyttja energin i de kolväten som råolja består av måste oljan raffineras och krackas, det vill säga delas upp i lätta och tunga delar. De lätta delarna blir bensin, diesel och flygfotogen, medan de tunga eldningsoljorna bland annat används till sjöfarten och i kraftverk.

Den här sidan uppdaterades i dag 09:46