Vad är solenergi?

Solenergi är energi som kommer från solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Utan solens värme och ljus skulle jorden vara kall och mörk, och det är bla ljuset från solen som gör att växterna kan växa genom fotosyntes.

Fördelar med solenergi

Solenergi orsakar inga utsläpp vid drift och vid produktionen av solceller och solfångare är energiåtgången liten i jämförelse med den mängd energi som kan framställas under dess livstid. Det finns flera tekniker för att utvinnas så väl el som värme ur solen. De vanligaste är solceller, som omvandlar solens strålar till elektricitet och solfångare som omvandlar dem till värme.

Nackdelar med solenergi

Solenergi är väder- och säsongsberoende och solel produceras inte när solen har gått ner. Det gör att mängden solel som produceras växlar, i jämförelse med exempelvis vattenkraft, som är konstant.

Solceller eller solfångare omvandlar solens energi

De vanligaste teknikerna inom solenergi är solceller, som omvandlar solens strålar till elektricitet, och solfångare, som omvandlar dem till värme.

Solceller har sedan 1950-talet använts för att försörja satelliter i rymden med el. Enklare solceller har även sedan länge använts i en rad vardagsprodukter, så som solcellsdrivna miniräknare, och har också funnit en marknad i anläggningar som är kostsamma att ansluta till elnätet såsom fyrar.

Solceller består av så kallade halvledare som kan tillverkas av olika material, oftast kisel. I kisel omvandlas solstrålarna direkt till elektrisk energi. Det är än så länge ett ganska dyrt sätt att producera energi, men förhoppningen är att tillverkningskostnaden kommer att falla dramatiskt.

Solfångare är ett sätt att utvinna värme ur solenergin. En solfångare värmer upp vatten, som normalt sett cirkulerar i ett slutet vattensystem. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är utmärkta tillämpningsområden och under sommarmånaderna kan solvärme klara uppvärmningen av hela tappvattenbehovet.

Se vad det kostar och hur mycket du kan spara med solceller

Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

Fakta om solenergi

  • Solens energi är oändlig och förnybar Solens energi har flera fördelar; den kommer att finnas i många miljarder år till och den förnyas hela tiden, vilket gör att vi inte behöver använda ändliga resurser som kol, olja eller kärnkraft.

  • Solinstrålning i siffror På jordens avstånd från solen är solstrålningens effekt i genomsnitt under ett år 1350 kW/m². I Sverige är denna 1060 kW/m² i snitt, lika mycket som i Tyskland och Norra Frankrike.

  • Svenska klimatet är perfekt för solenergi Nu kommer ny forskning som visar att vårt klimat kan vara idealiskt för solceller.

Räkna

Vill du se hur mycket pengar du kan spara med solceller? Gör vår solcellskalkyl – det tar bara ett par minuter.

Prata

Vill du prata solceller? Klicka på knappen, fyll i formuläret och låt oss ringa upp dig.
 

Prenumerera

Få senaste nytt inom solceller.