El kan inte lagras i några större mängder. Det kan däremot vatten, som kan användas för att producera el. Genom att lagra vatten i stora magasin kan det användas för elproduktion när det behövs som mest. I Sverige har vi ungefär 1 800 vattenkraftverk som 2019 stod för drygt 39 procent av all elproduktion i landet. De flesta finns i Norrland, där vattendragens höga fallhöjd är gynnsam för vattenkraft.

Hur fungerar vattenkraft?

Vattenkraftverk turbin illustration

Vattenmagasinet

Vatten samlas i ett vattenmagasin vid en kraftverksdamm. Här finns en fallhöjd som behövs för vattnets rörelse.

Tilloppet

Vattnet släpps på i en tilloppstunnel eller trycktub där det faller nedåt mot turbinen.

Turbinen

Vattnets tyngd och rörelse får turbinen att rotera. Turbinen är fäst i en turbinaxel som driver en generator. Vattnet flödar sedan vidare till vattendraget igen.

Generatorn

Rörelseenergin från vattnets flöde omvandlas till elektricitet i en generator.

Ut i elnätet

Elektriciteten förs vidare från generatorn till en transformator, där elen får en hög spänning innan den skickas in i elnätet.

Fördelar med vattenkraft

  • Vattenkraft är en inhemsk och förnybar energikälla
  • Sverige har rikligt med vatten
  • Vatten kan lagras och användas i rätt mängd för stunden
  • Vattenkraft är en inhemsk och förnybar energikälla.

Nackdelar med vattenkraft

  • Vattenkraft medför ingrepp i naturen
  • Kraftstationer och regleringsdammar ändrar landskapsbilden
  • Överdämningar och torrläggningar kan påverka samspelet mellan djur och natur

Välfyllda vattenmagasin ger lägre elpriser

Priserna på den nordiska elbörsen, Nordpool, påverkas av flera faktorer. Bland annat hur mycket vatten som finns kraftverkens vattenmagasin och hur mycket el vi behöver importera från andra länder. Låga priser förutsätter välfyllda vattenmagasin, mild väderlek, låga kostnader för utsläppsrätter och litet behov av importerad el. Höga priser beror oftast på kalla vintrar och dåligt fyllda vattenmagasin.

Nordpool redovisar vattennivåerna i Sveriges och Norges vattenmagasin på sin webbplats. Redovisningarna sker veckovis och jämför med både genomsnitt och tidigare år för att enklare kunna dra slutsatser. 

Vattenkraftens historia

Vatten är en kraftkälla som använts under lång tid. Tidigt användes vattenhjul för att skapa mekanisk rörelse som kunde driva exempelvis sågar, kvarnar och masugnar. Långt senare, under början av 1800-talet, ersattes vattenhjulet av den mycket mer effektiva vattenturbinen. I början användes turbinen för att driva maskiner med mekanisk energi, precis som vattenhjulet. Vid 1800-talets slut hade generatorer och motorer uppfunnits, och vattenturbinerna började användas för att producera elektricitet istället för ren mekanisk kraft. 

Sveriges första moderna vattenkraftverk byggdes vid Viskan i Rydal 1882. Genomslaget för vattenkraften kom däremot lite senare in på 1900-talet, när teknikerna för att överföra elektricitet över längre sträckor hade utvecklats – så att vi kunde förse städer långt ifrån vattenkraftverket med el.

 

Vad innebär förnybar energi?

Att ställa om samhället till att bara använda energi från förnybara källor är en viktig fråga för oss. Men vad innebär egentligen att energin är förnybar?

Vindkraftverk och solcellsanläggning som producerar förnybar energi

Hållbarheten i fokus

Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete, dyka ner i siffror och få en djupare bild av vad vi gör för att skapa framtidens energilösningar? Läs mer i vår senaste hållbarhetsrapport.

gräs med vindkraft i bakgrunden

Energi från vindkraft

Visste du att det finns över 4 000 vindkraftverk som producerar el i Sverige? Se hur det fungerar att utvinna el från vind och blåst.

solnedgång över hage med hästar

Så fungerar solenergi

Varför är solen en så bra energikälla? Och hur fungerar det egentligen att utvinna energin med solceller? Här förklarar vi mer om solenergi.