• Vattenkraft är en inhemsk och förnybar energikälla
  • Sverige har rikligt med vatten
  • Vatten kan lagras och användas i rätt mängd för stunden
  • Vattenkraft är en inhemsk och förnybar energikälla.
  • Vattenkraft medför ingrepp i naturen
  • Kraftstationer och regleringsdammar ändrar landskapsbilden
  • Överdämningar och torrläggningar kan påverka samspelet mellan djur och natur