Energikällor | Lär dig mer om naturgas – energikunskap - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Gaslåga

Naturgas – till 90 procent metan

Lär dig mer om naturgas.

Naturgasen är ett effektivt bränsle med mycket låga utsläpp av svavel, kväveoxider, tungmetaller och partiklar. Naturgas släpper ut 25 procent mindre koldioxid jämfört med olja och 40 procent mindre jämfört med kol.

Naturgas är den största energigasen i Sverige och den svarar för cirka 2 procent av Sveriges totala energiförsörjning. I de kommuner naturgasen finns, svarar den för cirka 25 procent av energiförsörjningen, vilket ligger i nivå med övriga Europa.

Hälften av naturgasen i Sverige används inom industrin. Den är också viktig vid produktion av el och fjärrvärme. Många hushåll använder gasen för uppvärmning och matlagning och den används även som fordonsbränsle.

Naturgasen räcker länge

Om man för 10 år sedan räknade med att naturgasresurserna skulle räcka i 30 år, vet man idag att det finns kända fyndigheter motsvarande 60 års förbrukning.

De största fyndigheterna som är kopplade till det europeiska naturgasnätet finns i Ryssland, Iran, Algeriet och i Nordsjön. Den ryska naturgasen svarar för drygt 40 procent av världens samlade naturgasreserver. Den naturgas som vi använder i Sverige kommer från danska Nordsjön. Längre norrut, i de norska Nordsjöfälten, finns stora naturgasreserver. De ryska fyndigheterna bedöms i dag vara 25 gånger större än de norska.

Naturgasens historia

Naturgas har trängt upp ur marken på många håll i världen sedan urminnes tider. De gånger gasen antändes av någon anledning har de gett upphov till så kallade evighetslågor eller "helig eld", som människor ofta förknippat med övernaturliga eller gudomliga väsen. Ständiga lågor brann exempelvis hos oraklet i Delfi i antikens Grekland.

I Kina lärde man sig på 900-talet före Kristus att använda gasen som sipprade fram ur marken, främst till enkla lampor. Gasen transporterades från källan till lampan med hjälp av bamburör, förmodligen ett tämligen riskabelt system.

När industrisamhället utvecklades i slutet av 1700-talet fick gasen stå tillbaka för såväl kol som olja, vilka är enklare att transportera och lagra. Det var först en bra bit in på 1900-talet som någon började prospektera efter naturgas, i Europa först på 1960-talet.

I Sverige kom naturgas i bruk som energikälla på 1980-talet, efter ett avtal med Danmark om import. Danmark har Nordens mest utbyggda naturgassystem och är självförsörjande med naturgas. I Sverige finns inga kända fyndigheter. Den importerade gasen kommer till användning för el- och fjärrvärmeproduktion längs den svenska västkusten, där naturgasnätet sträcker sig från Göteborg i norr till Malmö i söder.

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018