Energikällor | Solenergi - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Tjej kollar mot solen

Solenergi

Förnybar energi från solen

Solenergi orsakar inga utsläpp vid drift och vid produktionen av solceller och solfångare är energiåtgången liten i jämförelse med den mängd energi som kan framställas under dess livstid. Det finns flera tekniker för att utvinnas så väl el som värme ur solen. De vanligaste är solceller, som omvandlar solens strålar till elektricitet och solfångare som omvandlar dem till värme.

Solceller och solfångare

De vanligaste teknikerna inom solenergi är solceller, som omvandlar solens strålar till elektricitet, och solfångare, som omvandlar dem till värme.

Solceller har sedan 1950-talet använts för att försörja satelliter i rymden med el. Enklare solceller har även sedan länge använts i en rad vardagsprodukter, så som solcellsdrivna miniräknare, och har också funnit en marknad i anläggningar som är kostsamma att ansluta till elnätet såsom fyrar.

Solceller består av så kallade halvledare som kan tillverkas av olika material, oftast kisel. I kisel omvandlas solstrålarna direkt till elektrisk energi. Det är än så länge ett ganska dyrt sätt att producera energi, men förhoppningen är att tillverkningskostnaden kommer att falla dramatiskt.

Solfångare är ett sätt att utvinna värme ur solenergin. En solfångare värmer upp vatten, som normalt sett cirkulerar i ett slutet vattensystem. Alla byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under sommaren är utmärkta tillämpningsområden och under sommarmånaderna kan solvärme klara uppvärmningen av hela tappvattenbehovet.

Den här sidan uppdaterades 18 maj 2018