Energikunskap för skolor | Utbildningsmaterial - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Barn läser i ett häfte

Energikunskap för skolor

Har du frågor eller tips på förbättringar?

Hör gärna av dig till oss på energigeni@eon.se.

Ladda hem material

Vi vill väcka intresse och medvetenhet kring energi. Att få unga att känna engagemang för en av vår tids största utmaningar – hur vi på ett hållbart sätt ska försörja hela världens befolkning med energi. Materialet "Vill du bli ett EnergiGeni?" innehåller fakta, frågor och diskussionsunderlag som kan kopplas till läroplanens krav på undervisning om energi, miljö och hållbar utveckling.

Genom ett miljöperspektiv får eleverna möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Lärarhandledning

Här hittar du facit till övningarna samt förslag på intressanta fördjupningsområden. Dessutom redovisas hur varje kapitel i materialet kan kopplas till läroplanens centrala innehåll.

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018