Hållbara lösningar i Hyllie - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
gröna växter på taket

Smarta nät i Hyllie

I Malmöstadsdelen Hyllie satsar vi på E.ON på utvecklingen av smarta nät. Det är en viktig del av att utveckla hållbara lösningar, inte minst i storstäderna. Med smarta nät menar vi elnät och fjärrvärmenät som både kan leverera el och fjärrvärme ut till kunderna och ta tillvara på kundernas egen småskaliga produktion in i nätet.

I Hyllie satsar vi även på att skapa hållbara transportlösningar. Bland annat genom biogasproduktion från organiskt avfall och avloppsvatten som sedan förs tillbaks till området genom biogastankning.

Smartare energisystem, aktivare konsumenter

Projektet i Hyllie kommer att besvara frågor kring vilken roll konsumenterna, fastigheterna och infrastrukturen kan få i det framtida energisystemet. Hållbara transporter, avfallshantering och återvinning är ytterligare några viktiga byggstenar. Dessutom kommer Hyllie att faktiskt att bidra konkret med en god energibalans för hela Malmö stad – och en betydande minskning av klimatpåverkan.

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018