Västra hamnen i Malmö - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization
Vindkraftverk på tak

Västra hamnen

Självförsörjande på förnybar energi

Den attraktiva stadsdelen är självförsörjande på förnybar och lokalt producerad energi från vatten, vind, sol och komposterbart avfall. Vindkraftverk utgör ryggraden i Västra Hamnens energisystem. Solfångare värmer upp Västra Hamnen men ger också ett överskott av värme som lånas ut till andra delar av Malmö genom distribution via fjärrvärmenätet. Storskalig värmepumpslösning förser bostäderna i Västra Hamnen med förnybar värme genom fjärrvärmenätet – en process som vänds på sommaren då samma värmepumpar istället pumpar ut kyla till fjärrkylanätet.

Vi formar framtidens boende

I Västra Hamnen har vi på E.ON inte bara byggt upp energiförsörjningen, utan också ett eget flerbostadshus – Hållbarheten. Byggnaden har åtta lägenheter och innehåller ett av Sveriges mest avancerade system för att hyresgästerna själva ska kunna mäta och styra energianvändningen. Hyresgästerna har även tillgång till egen produktion av både el och värme genom solceller, ett urbant vindkraftverk och solfångare som alla sitter på taket. Överskottet av den energi som produceras i fastigheten kan hyresgästerna sälja ut på nätet.

Den här sidan uppdaterades 23 januari 2018