Ditt miljötänk gör skillnad

Många lever efter argumentet att vårt miljötänk inte skulle göra någon skillnad. Det menar vår miljöspecialist Anna Åhlander är helt fel. Det är viktigt att vi alla tänker till innan vi  köper nytt och att vi sopsorterar när vi väl behöver slänga något. Genom att köpa och sälja vidare begagnade varor, reparera istället för att slänga och undvika onödiga förpackningar kan vi påverka hur mycket avfall som uppstår.

Var med och förnya Sverige

Teckna ett elavtal med förnybar energi från sol, vind eller vatten.

Se filmerna med smarta tips för en grönare vardag

Viktigt att vi samverkar

För oss på E.ON är det viktigt att bara sådant avfall som inte kan bli till nytt material ska gå till energiåtervinning. Där behöver vi hjälp och många aktörer måste samverka; producenter som designar produkterna, materialåtervinnare som utvecklar nya förbättrade återvinningstekniker, lagstiftare som skapar spelregler och inte minst vi som konsumenter.

Ta tillvara på energiresurserna

Återvunnen energi är mycket mer än energi som återvinns från avfall. Avloppsvattnet som lämnar våra badrum är uppvärmt och efter att det renats har det fortfarande en temperatur som går att utnyttja, till exempel med hjälp av en värmepump. Det kan också handla om energi som ska kylas bort i en industri. Att ta tillvara på energiresurser som annars skulle gå till spillo – det är smart.

Låg förbrukning = miljövän

Är du kund hos oss och intresserad av att sänka din förbrukning? I så fall har du möjlighet att boka en kostnadsfri energirådgivning med oss.

Visste du att...

  • Varje år slänger vi i snitt 441 kilo sopor per person.

  • Av det utsorterade matavfallet från ett hushåll med 4 personer kan man producera gas som räcker för att köra bil cirka 12 kilometer per vecka.

  • På 1000 bananskal kan man köra cirka 75 kilometer.

  • Under ett år slänger vi i snitt 8 kilo textil per person. 60 procent är textil som skulle kunna återanvändas.

  • 2 procent av landets elförbrukning går till apparater i standby-läge. Tänk vad mycket energi vi enkelt skulle kunna spara!