Hållbar energiomställning för alla. Nu.

"2021 blev ännu ett år som fortsatte i skuggan av pandemin. Det blev också ett år då vi på ett påtagligt sätt fick känna av effekterna av klimat­förändringarna med skyfall och översvämningar, kraftiga stormar och skogsbränder runt om i världen. Nu växlar vi upp med nya hållbarhetsmål: Nettonoll."

Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige 

För en hållbar framtid

Här ger vi Sverige superkrafter

Hos oss jobbar människor med alla möjliga intressen och bakgrunder med att skapa ett land som drivs av naturens kraft.

Hållbarhet på E.ON

Ett av våra mål är att all energi vi levererar ska vara förnybar eller återvunnen till 2025. Se hur långt vi har tagit oss hittills.

Innovation

Energirevolutionen är här! Läs om DjupGeo, geotermisk energi som ger värme direkt till fjärrvärmenätet, och vårt värmedelningskoncept E.ON ectogrid™.

Ett hållbart kretslopp

I kretsloppsanläggningen i Högbytorp förvandlar vi avfall till energi och skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt i Sveriges mest expansiva region.