Klimatfrågan kräver handling nu

”Mänsklighetens framsteg drivs av energi och på E.ON gör vi allt vi kan för en bättre framtid och för att våra el- och värmenät samt energilösningar ska möjliggöra hållbara lösningar. Hållbarhet är kärnan i vår verksamhet. Nya E.ONs affärsmodell med fokus på kundnära infrastruktur ger oss en unik möjlighet att driva utvecklingen av den nya energimarknaden med småskaliga energilösningar och en ökad digitalisering. Det kommer att vara helt avgörande för att vi ska lyckas nå målen att minska våra globala koldioxidutsläpp. Klimatfrågan är med all rätt högt på agendan och det krävs handling nu för att uppnå Parisavtalets mål.” 

Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige 

För en hållbar framtid

Här ger vi Sverige superkrafter

Hos oss jobbar människor med alla möjliga intressen och bakgrunder med att skapa ett land som drivs av naturens kraft.

Hållbarhet på E.ON

Ett av våra mål är att all energi vi levererar ska vara förnybar eller återvunnen till 2025. Se hur långt vi har tagit oss hittills.

Innovation

Energirevolutionen är här! Läs om DjupGeo, geotermisk energi som ger värme direkt till fjärrvärmenätet, och vårt värmedelningskoncept Ectogrid.

Ett hållbart kretslopp

I kretsloppsanläggningen i Högbytorp förvandlar vi avfall till energi och skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt i Sveriges mest expansiva region.

Vårt engagemang

Genom vårt sponsringarbete vill vi främja initiativ som är med och bygger ett mer hållbart samhälle för kommande generationer.