Hållbarhet i coronatider

”Under 2020 har coronautbrottet präglat hela världen och därmed också E.ONs verksamhet, där vår främsta prioritet har varit att säkerställa leveransen av energi till våra kunder. Tack vare ett strukturerat, förebyggande arbete tillsammans med våra entreprenörer och partners har alla kunder fått sina el- och värmeleveranser som de ska. Corona till trots. Vårt viktiga hållbarhetsarbete har också drivits vidare.” 

Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige 

För en hållbar framtid

Här ger vi Sverige superkrafter

Hos oss jobbar människor med alla möjliga intressen och bakgrunder med att skapa ett land som drivs av naturens kraft.

Hållbarhet på E.ON

Ett av våra mål är att all energi vi levererar ska vara förnybar eller återvunnen till 2025. Se hur långt vi har tagit oss hittills.

Innovation

Energirevolutionen är här! Läs om DjupGeo, geotermisk energi som ger värme direkt till fjärrvärmenätet, och vårt värmedelningskoncept E.ON ectogrid™.

Ett hållbart kretslopp

I kretsloppsanläggningen i Högbytorp förvandlar vi avfall till energi och skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt i Sveriges mest expansiva region.

Vårt engagemang

Genom vårt sponsringarbete vill vi främja initiativ som är med och bygger ett mer hållbart samhälle för kommande generationer.