1. Om E.ON
  2. Hållbarhet
  3. Hållbarhetsredovisning

En hållbar framtid skapas tillsammans

”Vi på E.ON vill vara energiföretaget som möjliggör en framtid med hållbar energi. Vi gör det med renare energi, som används på ett smartare sätt, och vi gör denna hållbara energi tillgänglig för alla våra kunder. Vår ledstjärna är Helt hundra 2025: att ställa om till en verksamhet med 100 procent förnybar och återvunnen energi. Det högt uppsatta målet har nu utökats med att vi ska minska vår klimatpåverkan med minst 50 procent och säkerställa att vi har 100 procent medvetenhet om vikten av mångfald och lika rättigheter i vår verksamhet. För att vi ska lyckas med det krävs både stora satsningar och nya innovativa idéer.” 

Marc Hoffman, vd E.ON Sverige 

För en hållbar framtid

Här förnyar vi Sverige

Hos oss jobbar människor med alla möjliga intressen och bakgrunder med att skapa ett land som drivs av naturens kraft.

Våra hållbarhetsinitiativ

Vi vill göra det enkelt för våra kunder att leva hållbart. Därför ställer vi om till 100 procent förnybar och återvunnen energi.

Innovation

Energirevolutionen är här! Läs om det lokala energisystemet i Simris och vårt värmedelningskoncept Ectogrid.

Framtidens kretsloppsanläggning

Vi bygger en kretsloppsanläggning som kommer att producera el, värme och biogas från återvunnen energi.

Vårt engagemang

Genom vårt sponsringarbete vill vi främja initiativ som är med och bygger ett mer hållbart samhälle för kommande generationer.