Malmö, en gång en liten kyrkby, är i ständig utveckling till att bli en modern, klimatsmart och socialt hållbar stad. Här kan du läsa mer om hur vi tillsammans med lokala hjältar skapar ett bättre Malmö.

Hållbara projekt i Malmö

Fågelskydd för mångfald

Vi samarbetar med Skånes Ornitologiska Förening och Projekt Berguv Skåne för att se till att fågellivet inte tar skada av våra elledningar.

Värme från jordens inre

Just nu samarbetar vi med ST1 i ett pilotprojekt där vi undersöker möjligheterna till att producera utsläppsfri djupgeotermisk energi till Malmö.

Grå elstation blir modernt konstverk

Där det finns elstationer finns det oftast plats för utsmyckning. Som på Möllevången, där vår stora elstation gått från grå till färgglad.

Först i världen med ectogrid™

Medicon Village Science Park i Lund är först i världen med att använda ectogrid™. Systemet minskar både deras energibehov och kostnader.

Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad

Tillsammans med Skanska planerar vi nu att bygga Hyllie Terrass – landets första klimatneutrala kontorsfastighet.

Nya bostäder – för bin och humlor

I Skåne, Blekinge och Kalmar län samarbetar vi med länsstyrelserna för att öka den biologiska mångfalden med hjälp av rikare insektsliv.


Visste du att ...

... Malmö var Sveriges 7:e miljöbästa kommun 2020 enligt tidningen Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking?

... Malmö Stad har som mål att energianvändningen ska sänkas med 20 procent fram till år 2030?

... cirka 95 procent av alla ljuskällor i Malmö är utbytta till moderna och energisnåla högtrycksnatriumlampor?

... Malmös fjärrvärme ska vara 100 procent förnybar år 2020? Det möjliggörs genom ett nytt avtal med E.ON där Malmö Stad garanteras ett nollutsläpp för koldioxid.

Eldsjälar i Malmö

Illustration över Malmö med bil från OurGreenCar

Malmös gröna bilpool

OurGreenCar tar stora och smarta kliv för att rädda planeten med sitt hyrsystem för mer hållbara fordon.

Tjej från Rawstraw med sugrör

Från halmstrån till sugrör

Rawstraw är företaget som är först i Sverige med att tillverka och sälja naturliga och nedbrytbara sugrör – av skånsk råghalm.

Illustration över Malmö med fotbollsplan

Boost by FC Rosengård

Med fotboll och sociala projekt gör Boost by FC Rosengård ett fantastiskt jobb för att utsatta grupper ska integreras i samhället och uppnå sina drömmar.

Textilkonstnären Sarah Nakiito

Hållbar textilkonst

Textilkonstnären Sarah Nakiito i Malmö skapar nya och hållbara kreationer med hjälp av återvinning och återbruk.

Gustav och Andreas på Kitex

Nytänkande vindkraft

Gustaf och Andreas företag Kitex jobbar på ett nytt högtflygande alternativ för att ta tillvara vindens energi.

Nattvandring med Susanne Bakken

Nattvandring för tryggare gator

2008 bildade vi stiftelsen nattvandring.nu. Ett initiativ där eldsjälar hjälper till att skapa trygghet och finnas där för unga människor.