Hållbara projekt i Malmö

Malmö är i ständig utveckling till att bli en modern, klimatsmart och socialt hållbar stad. Här kan du läsa mer om hur vi tillsammans med lokala hjältar skapar ett bättre Malmö.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Malmö siktar på att nå målet redan 2030, och är därför en stor del av resan för att nå klimatmålen. Medborgarna i Malmö tar sitt ansvar och arbetar på olika sätt hållbart. 

Skyline över Malmö med turning torso

Vi utvecklar fjärrvärmen i Malmö

Genom att skapa flexibilitet och avlasta elnäten, är fjärrvärme en viktig del i energisystemet. I Malmö satsar vi stort på digitalisering och innovativ teknik, för att öka användningen av energi från förnybara och återvunna källor, och minska koldioxidutsläppen.

Så driver vi utvecklingen i Malmö

Malmös eldstjälar

Illustration över Malmö med bil från OurGreenCar

Malmös gröna bilpool

OurGreenCar tar stora och smarta kliv för att rädda planeten med sitt hyrsystem för mer hållbara fordon.

Tjej från Rawstraw med sugrör

Från halmstrån till sugrör

Rawstraw är företaget som är först i Sverige med att tillverka och sälja naturliga och nedbrytbara sugrör – av skånsk råghalm.

Textilkonstnären Sarah Nakiito

Hållbar textilkonst

Textilkonstnären Sarah Nakiito i Malmö skapar nya och hållbara kreationer med hjälp av återvinning och återbruk.

Gustav och Andreas på Kitex

Nytänkande vindkraft

Gustaf och Andreas företag Kitex jobbar på ett nytt högtflygande alternativ för att ta tillvara vindens energi.

Nya bostäder – för bin och humlor

I Skåne, Blekinge och Kalmar län samarbetar vi med länsstyrelserna för att öka den biologiska mångfalden med hjälp av rikare insektsliv.

Grå elstation blir modernt konstverk

Där det finns elstationer finns det oftast plats för utsmyckning. Som på Möllevången, där vår stora elstation gått från grå till färgglad.

Företagen som arbetar för ett hållbart Malmö

Värme från jordens inre

Just nu samarbetar vi med ST1 i ett pilotprojekt där vi undersöker möjligheterna till att producera utsläppsfri djupgeotermisk energi till Malmö.

Sveriges första klimatneutrala kontorsbyggnad

Tillsammans med Skanska bygger vi nu Hyllie Terrass – landets första klimatneutrala kontorsfastighet.