• Energianvändningen per invånare i Malmö har minskat med 23,2 procent till och med år 2016?

  • Malmö var Sveriges 22:a miljöbästa kommun 2019 enligt tidningen Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking.
  • Det fanns 153 solcellsanläggningar i Malmö 2017?

  • Att Malmö Stad har som mål att energianvändningen ska sänkas med minst 20 procent per person fram till år 2020 och sedan med ytterligare 20 procent fram till år 2030?

  • Cirka 95 procent av alla ljuskällor i Malmö är utbytta till moderna och energisnåla högtrycksnatriumlampor?

  • Malmös fjärrvärme ska vara 100 procent förnybar år 2020? Det möjliggörs genom ett nytt avtal med E.ON där Malmö Stad garanteras ett nollutsläpp för koldioxid.

  • Att energianvändningen per invånare inom hushållssektorn i Malmö har minskat med 37 procent sedan år 1990 och transportsektorns energianvändning har minskat med 29 procent?

Tillsammans förnyar vi Malmö

Här kan du läsa mer om hur vi och några lokala hjältar förnyar Malmö.