Hållbar stad | 7 fakta om Malmös hållbarhet - E.ON
apartment up_arrow boka_tidboka_tidcheckmark Imported Layers Copy 3Imported Layers Copy 3close_icon close_iconcontract-details direction error-messagefacebook Kalender_24x29Artboard 1 Kalender_24x29Artboard 1 rorligt_icon copygoogle_plushouse instagram_icon mailmailmap_pin_selected_map_pin EAC9921F-E050-4152-9E00-5A9E1CAFA966Type something Imported Layers Copy 2Imported Layers Copy 2 Imported Layers Copy rabatt_icon Created with bin/sketchtool. radgivning_icon Created with bin/sketchtool. sms_icon Created with bin/sketchtool. Imported Layers 7Imported Layers 7 translate_icontwitteruser-contract vattenkraft_icon copy 3Customization

7 hållbara fakta om Malmö

  • Energianvändningen per invånare i Malmö har minskat med 23,2 procent till och med år 2016?

  • Malmö var Sveriges 44:e miljöbästa kommun 2018 enligt tidningen Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking?

  • Det fanns 153 solcellsanläggningar i Malmö 2017?

  • Att Malmö Stad har som mål att energianvändningen ska sänkas med minst 20 procent per person fram till år 2020 och sedan med ytterligare 20 procent fram till år 2030?

  • Cirka 95 procent av alla ljuskällor i Malmö är utbytta till moderna och energisnåla högtrycksnatriumlampor?

  • Malmös fjärrvärme ska vara 100 procent förnybar år 2020? Det möjliggörs genom ett nytt avtal med E.ON där Malmö Stad garanteras ett nollutsläpp för koldioxid.

  • Att energianvändningen per invånare inom hushållssektorn i Malmö har minskat med 37 procent sedan år 1990 och transportsektorns energianvändning har minskat med 29 procent?

Tillsammans förnyar vi Malmö

Här kan du läsa mer om hur vi och några lokala hjältar förnyar Malmö.

Besök Malmö

Den här sidan uppdaterades 5 mars 2019
E.ON Energidistribution (nät)