Det som varit en gammal industristad är på god väg till att bli en modern, klimatsmart och socialt hållbar plats. Här kan du läsa mer om vad vi tillsammans med stadens lokala hjältar gör för att skapa en bättre stad.

Hållbara projekt i Norrköping

Ett viktigt cirkulärt kretslopp

Nästan 95 procent av energivärdet i stadens brännbara avfall återvinns på Händelöverket och blir till ny el, värme och varmvatten på Händelöverket.

Mindre halka med markvärme

Med fjärrvärme som smälter bort snö och is kan spårvagnarna köra utan problem på Drottninggatan även på vintern. Det gör också gatan säkrare för fotgängare.

Lönsam komforthöjare

När vi hjälpte Sankt Laurentii kyrka i Söderköping att byta till fjärrvärme fick de lägre kostnader, bättre inomhusmiljö och lyxigt uppvärmda kyrkbänkar.

Visste du att ...

... E.ON valde att lägga ner den oljeeldade reservproduktionsanläggningen Skeppsdockan och bygga en ny bioeldad på Ingelsta?

... Norrköpings kommun har som mål att till år 2030 enbart använda förnybara energikällor?

... vi på E.ON räknar med att ha minskat CO2-utsläppen från vår fjärrvärmeproduktion med över 80 procent till 2025?

... Norrköpings kommun har minskat energianvändningen i stadens belysning med 40 procent genom att byta ut gamla kvicksilverarmaturer? Det ger kommunen en årlig besparing på 6,7 miljoner kronor.

Flygbild över Norrköping

Hållbara projekt i Norrköping

Vädersäkrat elnät i skärgården

Vi är i full gång och vädersäkrar elnätet till Harstena med omnejd och skapar möjligheter för en fortsatt levande skärgård.

Återbruksdagen

Två år i rad har vi samarbetat med Söderköpings kommun och anordnat Återbruksdagen där invånare kan dela med sig av sina överblivna saker.

Elskåpskonst

Åtta konstnärer har gett nytt liv till åtta elskåp längs Å-promenaden i Söderköping genom att utsmycka dem med sina verk.

Eldsjälar i Norrköping

Engagerar unga med nattfotboll

20-årige Moamel Alaa ger Norrköpings ungdomar ett tryggt sammanhang som alternativ till att driva runt på stan.

Againity tar vara på spillvärmen

Againitys snillrika teknologi kan bidra till att lösa avfallsproblemet i utvecklingsländer och minska världens utsläpp av växthusgaser.

Från fotbollsproffs till energichef

Det ligger på Jonas Linds axlar att leda E.ON:s arbete till att bara ha förnybar och återvunnen energi år 2025 i Norrköping. Och han är laddad.