Minskad halkrisk med markvärme

Att fjärrvärme används för att värma upp våra bostäder känner nog de flesta till. Men visste du att den kan värma upp marken också?

Med hjälp av fjärrvärme har vi på E.ON gjort det möjligt för spårvagnar att köra utan problem på Drottninggatan även på vintern. Värmen gör att snö och is smälter.

Detta minimerar även halkrisken för de gående. Det tycker vi är bra!

Tillsammans förnyar vi Norrköping

Här kan du läsa mer om hur vi och några lokala hjältar förnyar Norrköping.