Viktigt cirkulärt kretslopp

Visste du att du kan köra din tvättmaskin med avfall? Eller kanske värma ditt hus? Händelöverket omvandlar nämligen Norrköpingsbornas avfall till nyttig energi i form av el, värme och varmvatten.

Nästan 95 procent av energivärdet i allt brännbart avfall från hushåll och företag återvinns på detta smarta sätt. 

Det tycker vi är bra!

Tillsammans förnyar vi Norrköping

Här kan du läsa mer om hur vi och några lokala hjältar förnyar Norrköping.