Har du koll på hur hållbar din stad är?

Visste du att …

  • E.ON valde att lägga ner den oljeeldade reservproduktionsanläggningen Skeppsdockan och bygga en ny bioeldad på Ingelsta?

  • Norrköpings kommun har som mål att till år 2030 enbart använda förnybara energikällor?

  • Vi på E.ON har bytt bränslet på reservproduktionsanläggningen Navestad från olja till mer klimatvänlig bioolja?

  • Norrköping var Sveriges 26:e miljöbästa kommun 2019 enligt tidningen Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking?

  • Det fanns 191 solcellsanläggningar i Norrköping 2017?

  • Vi på E.ON från 1991 till i dag har minskat CO2-utsläppen från vår fjärrvärmeproduktion med cirka 75 procent i Norrköping. Totalt räknar vi med att ha minskat med över 80 procent till 2025.

  • Norrköping kommun har minskat energianvändningen i stadens belysning med 40 procent genom att byta ut gamla kvicksilverarmaturer? Det ger kommunen en årlig besparing på 6,7 miljoner kronor.

Tillsammans förnyar vi Norrköping

Här kan du läsa mer om hur vi och några lokala hjältar förnyar Norrköping.