Den gamla "skostaden" Örebro har siktet inställt på att bli en modern, klimatsmart och socialt hållbar stad. Här kan du läsa mer om hur vi och lokala hjältar i Örebro jobbar tillsammans för att nå dit.

Hållbara projekt i Örebro

Kraftigt minskade utsläpp 

Visste du att vi på E.ON har gjort stora investeringar i fjärrvärmen i Örebroregionen? Bland annat moderniserade vi Åbyverket 2010 så att att de årliga koldioxidutsläppen minskade med 84 000 ton varje år. På så sätt får de som bor i Örebrotrakten värme, varmvatten och el med mindre klimatpåverkan. Bra va?

Illustration över delar av Örebro, med Åbyverket

Azra är Årets Kraftkvinna

Priset Årets Kraftkvinna, som lyfter kvinnor i energisektorn, gick i år till Azra Sapcanin som Åbyverket och förser Örebroare med fjärrvärme.

Värma bostäder med is?

Ja, det går faktiskt. Se hur vi gjort det möjligt för Behrn Arena att ta tillvara spillvärmen när isarna fryses. 


Visste du att ...

... Örebro var Sveriges sjätte miljöbästa kommun 2019 enligt tidningen Aktuell Hållbarhets årliga kommunranking?

... vi på E.ON räknar med att ha minskat CO2-utsläpp från vår fjärrvärmeproduktion med över 90 procent till 2025?

... kommunerna i Örebro län har lyckats minska elanvändningen för utomhusbelysning med nästan 70 procent genom att byta ut väg- och gatubelysning mot ny effektiv LED-belysning?

Eldsjälar i Örebro

De skapar förändring i vardagen

Så här ska tvillingarna Mikaela och Lukas företag CleanSea rensa haven från plastskräp.

Så bygger Örebro hållbart

Energiingenjören Johan Sellin ser till att allt Futurum Fastigheter bygger har så låg klimatbelastning som möjligt.

Pumpstation blev konst

Pumpstationen Tappstället fick nytt liv när den målades om till en kudde av gatukonstnären Anya Blom.