Ska minska el- och värmeförbrukningen med 20 procent

Örebro kommuns fastighetsbolag Örebroporten driver stora anläggningar med specifika krav: fukten måste till exempel vara rätt för att ovärderliga fioler inte ska spricka i Konserthuset och fotbollsplaner i Behrn Arena måste kunna användas även när det är kallt.

Samtidigt har Örebroporten stora ambitioner vad gäller energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Vi på E.ON stöttar dem för att de ska nå sitt mål att minska el- och värmeförbrukningen med 20 procent till år 2020. Redan 2015, fem år före utsatt slutdatum, nådde man kommunens mål gällande fjärrvärmen.

Örebroporten och E.ON har länge arbetat tätt tillsammans. Fjärrvärme, markvärme och värmedriven kyla är några inslag hittills, men den största satsningen de senaste åren är utbyggnaden av fjärrkyla till en hel rad av Örebroportens anläggningar. 

Fjärrkylanätet i Örebro är i dag E.ON:s största i Sverige. Fjärrvärme ger fördelar för hela städer eftersom omfattande användning och tillämpning av energi från fjärrvärme gör att el kan frigöras för andra behov i samhället.

Förutom att se över sitt kylbehov har Örebroporten även tittat på enskilda byggnader och dess energianvändning. Sedan några år tillbaka styrs till exempel energiförbrukningen i Rådhuset av E.ON:s tjänst EnergiDirigent Fastighet. Målet är att tjänsten ska spara 20 procent på fjärrvärme och 5 procent på el.

Tillsammans förnyar vi Örebro

Här kan du läsa mer om hur vi och några lokala hjältar förnyar Örebro.