Fortsatt utbyggnad av fjärrkylanätet i Örebro

Universitetsområdet i Örebro har vuxit kraftigt de senaste 15 åren och byggandet lär fortsätta; det är populärt att studera vid Örebro universitet, som idag har 18 000 studenter.

Akademiska Hus äger och förvaltar merparten av byggnaderna på universitetsområdet och som en del i sitt långsiktiga arbete med hållbarhetsfrågor väljer bolaget koldioxidneutral fjärrkyla till hela beståndet. Detta innebär att det nu sker en stor utbyggnad av fjärrkylanätet i Örebro, en utbyggnad som även banar väg för andra kunder i östra Örebro att ansluta sig. 

– Det finns potential att koppla in fler kunder längs vägen, när vi drar den nya ledningen från Österplan till Örebro universitet. Fjärrkyla är attraktivt för att få ett optimalt inomhusklimat med fina miljövärden, framför allt i kontor och offentliga byggnader. Det värdesätter våra kunder allt mer, säger Peter Jonsson, affärschef på E.ON.

Akademiska Hus har som mål att minska mängden levererad energi med 50 procent till år 2025 jämfört med 2000. Arbetet pågår runt om i landet med många olika lösningar.

Tillsammans ger vi Örebro superkrafter

Läs mer om hur vi och lokala hjältar i Örebro jobbar tillsammans för att Örebro ska bli en modern, klimatsmart och socialt hållbar stad.